Ktl-icon-tai-lieu

SỨC BỀN VẬT LIỆU TẬP II (Hoàng Thắng Lợi)

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoàng Thắng Lợi

SỨC BỀN VẬT LIỆU
TẬP II

Chương 7
THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP
Các dạng chịu lực được nghiên cứu trong các chương trước: léo, nén đúng tầm
uốn, xoắn thuần tuý và uốn ngang phẳng chỉ là những trường hợp chịu lực đơn giản.
Trong thực tế thường gặp các thanh chịu lực dưới những hình thức kết hợp của
các trường hợp đơn giản. Được gọi là sự chịu lực phức lạp (trên mọi mặt cắt ngang của
thanh đồng thời xuất hiện nhiều thành phần nội lực).
Ta thường gặp các dạng:
+Uốn xiên (Mx , My )
+Uốn + kéo, nén ( Nz , Mx , My)
+Uốn + xoắn (Mu , Mz)
+Chịu lực tổng quát.
Giải quyết các bài toán này ta phải sử dụng nguyên lý độc lập cộng tác dụng.
Nôi dung nguyên lý:
Nêu trên một thanh đồng thời chịu tác dụng của nhiều lực thì nội lực hay ứng
suất trong thanh là tổng nội lực hay ứng suất gây ra do tác dụng của riêng từng lực.
Để áp dụng nguyên lý này bài toán phải thoả mãn hai điều kiện:
- Vật liệu còn làm việc trong giai đoạn đàn hồi, tương quan giữa biến dạng và
chuyển vị là bậc 1.
- Biến dạng của thanh là bé, sự dịch chuyển điểm đặt là không đáng kể. Các bài
toán phức tạp bỏ qua ảnh hưởng của lực cắt.
A. THANH CHỊU UỐN XIÊN
1. Định nghĩa:
một thanh chịu uốn xiên là thanh chịu lực sao cho trên mọi mặt cắt ngang của nó
có hai thành phán nội lực là mô men uốn Mx, Mỹ nằm trong các mặt phẳng quán tính
chính trung tâm của mặt cắt ta).
Chúng ta có thể biểu diễn các mô men uốn đó bằng các mô men vectơ: Mx , My ,
hợp các vectơ này sẽ được véctơ tổng vì (hình 7-16). Hợp Mx , My ta có mômen tổng
M nằm trong mặt phẳng V (hình 7-1c) chứa trục Z mà không trùng mặt phẳng quán
tính chính trung tâm nào của mặt cắt. Mặt phẳng đó gọi là mặt phẳng tải trọng, sao mặt
phẳng tải trọng với mặt cắt ngang gọi là đường tải trọng.

2

Như vậy ta có định nghĩa khác về uốn xiên như sau:
Thanh chịu uốn xiên là thanh chịu lực sao cho trên mọi mặt cắt ngang của nó chỉ
có một thành phần mômen uốn Mu nằm trong mặt phẳng chứa trục z nhưng không
trùng với mặt phẳng quán tính chính trung tâm nào.
Định nghĩa này giúp ta giải thích các thanh mặt cắt ngang hình tròn hoặc các đa
giác nội tiếp trong đường tròn không chịu uốn xiên (5).
2- Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang:
Nếu gọi góc α là góc hợp bởi trục x và đường tải trọng. Nếu biểu diễn mômen
uốn Mx , My là vectơ mômen thì ta có:

Do vậy hệ số góc của đường tải trọng:

Dấu của các mômen uốn Mx , My quy ước như trường hợp thanh chịu uốn phẳng
nghĩa là: Mx , My coi là dương nếu nó làm căng các thớ ở phía dương của trục x và y.
Theo nguyên lý độc lập tá...
Hoàng Thng Li
SC BN VT LIU
TP II
SỨC BỀN VẬT LIỆU TẬP II (Hoàng Thắng Lợi) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỨC BỀN VẬT LIỆU TẬP II (Hoàng Thắng Lợi) - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
SỨC BỀN VẬT LIỆU TẬP II (Hoàng Thắng Lợi) 9 10 946