Ktl-icon-tai-lieu

Sưc bền VL 1

Được đăng lên bởi Duong Bui
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỨC BỀN VẬT LIỆU
τ
σ

HÀ NỘI - 2011

Chương I

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Nhiệm vụ của môn học Sức bền vật liệu (SBVL)
Tải trọng:
- Hỗn hợp khí lên đáy pítông;
- Trọng lượng hàng hoá vận chuyển lên satxi của xe tải;
- Lực cản cắt;
- Trọng lượng của đoàn xe di chuyển trên cầu;

 Tải trọng là ngoại lực.

- Tác dụng của dòng nước chảy, của gió bão lên cầu v.
v.

Các bộ phận của máy móc, công trình cần:
+ Đảm bảo đủ độ bền;
+ Đảm bảo đủ độ cứng;
+ Đảm bảo độ ổn định.
khi chịu tác dụng của tải trọng.
Các môn khoa học nghiên cứu độ bền: Lý thuyết
đàn hồi, Lý thuyết dẻo, Từ biến, Cơ học phá huỷ vật liệu,
Sức bền vật liệu (SBVL)…
SBVL nghiên cứu các nguyên tắc chung, làm
cơ sở cho việc tính toán các chi tiết, bộ phận của
máy móc công trình theo độ bền, độ cứng và độ ổn
định.

- Đủ độ bền: Kết cấu có khả năng tiếp nhận tải trọng quy
định mà không bị phá huỷ trong thời gian quy định của tuổi
thọ.
- Đủ độ cứng: Trong khi nhận và truyền tải trọng những
thay đổi kích thước hình học không vượt quá giá trị cho
phép nhằm đảm bảo cho việc sử dụng công trình một cách
bình thường, đáp ứng được các yêu cầu công nghệ.
- Ổn định: Là khả năng bảo toàn được trạng thái cân
bằng ban đầu của kết cấu trong quá trình chịu tải.

SBVL là môn khoa học được xây dựng trên cơ sở một số
giả thuyết xuất phát từ những thực nghiệm cho phép đơn
giản hoá nhiều vấn đề phức tạp, nhưng vẫn giữ được
những tính chất cơ bản của hiện tượng được nghiên cứu.
Mục đích và động lực phát triển của SBVL:
Giải quyết mâu thuẫn giữa thoả mãn các yêu cầu về
độ bền, độ cứng và độ ổn định với yêu cầu tiết kiệm nguyên
vật liệu, giảm giá thành.
SBVL nghiên cứu độ bền, độ cứng và độ ổn định
của các chi tiết máy dạng thanh.

Sử dụng các kết quả nghiên cứu của SBVL để tính
toán các máy móc, công trình cụ thể làm bằng các vật liệu
khác nhau là nhiệm vụ của các môn học kỹ thuật cụ thể
như Kết cấu thép, Kết cấu bêtông cốt thép, Máy nâng hạ
và vận chuyển, Chi tiết máy…
SBVL là môn học cơ sở kỹ thuật, là cầu nối giữa các
môn học cơ bản như Toán, Vật lý. . . với các môn kỹ thuật
cụ thể. Hiểu biết về SBVL là một phần kiến thức quan
trọng, không thể thiếu được đối với các kỹ sư xây dựng, cơ
khí.

1.2. Lực và biến dạng
 Nội lực: là lực liên kết giữa các phần tử của vật thể
giữ cho vật thể tồn tại dưới hình dạng ta vẫn thấy.
Ngoại lực: tác động cơ học của các vật thể kế cận,
của môi trường bên ngoài lên vật thể được xét làm thay
đổi hình dáng, kích thước của vật thể, làm thay đổi nội
lực nghĩa là gây ra nội lực ph...
SỨC BỀN VẬT LIỆU
HÀ NỘI - 2011
τ
σ
Sưc bền VL 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sưc bền VL 1 - Người đăng: Duong Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Sưc bền VL 1 9 10 857