Ktl-icon-tai-lieu

TÁCH KHUÔN TRONG SOILDWORKS

Được đăng lên bởi khanhnga84
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5353 lần   |   Lượt tải: 60 lần
Chương 7: TÁCH KHUÔN TRONG SOILDWORKS

Trong chương này chỉ đề cập việc tách khuôn bằng các lệnh trong molds như: parting
line, parting surface, tooling split… Ngoài ra, ta cũng có thể tách khuôn bằng một số
cách khác.
I. QUI TRÌNH TÁCH KHUÔN TRONG SOLIDWORKS
1) Thiết kế chi tiết trong môi trường Part (hay mở
một chi tiết có sẵn).
2) Kiểm tra góc thoát khuôn của các bề mặt bằng
lệnh Draft Analysis (thanh công cụ Mold Tools).
3) Quan sát màu sắc trên các bề mặt. Nếu còn bề mặt
có màu vàng, thì ta tiến hành tạo góc thoát khuôn
bằng lệnh Draft (thanh công cụ Mold Tools hoặc
Features).
4) Kiểm tra lại góc thoát khuôn của các bề mặt bằng
lệnh Draft Analysis để đảm bảo không còn mặt
có màu vàng.
5) Nhập hệ số co rút.
6) Xác định đường phân khuôn bằng lệnh Parting
lines (thanh công cụ Mold Tools).
7) Đắp các bề mặt lòng khuôn bằng lệnh Shut-off
Surfaces (thanh công cụ Mold Tools).
8) Tạo mặt phân khuôn bằng lệnh Parting Surfaces
(thanh công cụ Mold Tools).
9) Tạo khuôn
10)Lưu riêng thành 2 files Cavity và Core

II. CÁC LỆNH TRONG THANH CÔNG CỤ MOLD TOOL
1. LỆNH DRAFT ANALYSIS
Lệnh DRAFT ANALYSIS có chức năng xác định các bề
mặt của chi tiết chưa thỏa mãn góc thoát khuôn trong quá
trình tách khuôn. Sau đây là trinh tự thực hiện lệnh:
a) Gọi lệnh: Click vào biểu tượng
Display\ Draf Analysis.

hay View\

b) Xác định hướng tách khuôn Direction of Pull
c) Nhập góc phân tích Draft Angle
d) Kết thúc lệnh: Click biểu tượng
Các màu chỉ thị:
• Positive draft: Các mặt thuộc về nữa khuôn trên, các
mặt này có màu xanh.
• Requires draft: Các mặt cần có độ dốc (góc thoát
khuôn) để thuân tiện cho quá trình mở khuôn. Các
mặt này có màu vàng.
• Negative draft: Các mặt thuộc về nữa khuôn dưới, các mặt này có màu đỏ.
2. LỆNH PARTING LINE
Dùng để tự động tạo đường phần khuôn. Đường phân khuôn
này sẽ là cơ sở để tạo mặt phân khuôn. Sau đây là các bước
thực hiện:
a) Gọi lệnh: Click vào biểu tượng
Molds\ Parting line...

hay Insert\

b) Xác định hướng tách khuôn Direction of Pull
c) Nhập góc phân tích Draft Angle
d) Click chức năng Draft Analysis (Ở bước này đường
phân khuôn tự động sinh ra dựa vào kết quả phân
tích)
e) Kết thúc lệnh: Click biểu tượng

3. LỆNH SHUT-OFF SURFACES
Dùng để đắp những lỗ trống trên chi tiết cần tách khuôn.
Lưu ý để đảm bảo được việc tách khuôn thì những lỗ trống
cần phải được đắp hết. Sau đây là các bước thực hiện lệnh:
a) Gọi lệnh: Click vào biểu tượng
Molds \Shut-Off Surfaces...

hay Insert\

b) Xác định kiểu điền đầy bề mặt
c) Kết thúc lệnh: Click biểu ...
Chương 7: TÁCH KHUÔN TRONG SOILDWORKS
Trong chương này chỉ đề cập việc tách khuôn bằng các lệnh trong molds như: parting
line, parting surface, tooling split… Ngoài ra, ta cũng thể tách khuôn bằng một số
cách khác.
I. QUI TRÌNH TÁCH KHUÔN TRONG SOLIDWORKS
1) Thiết kế chi tiết trong môi trường Part (hay mở
một chi tiết có sẵn).
2) Kiểm tra góc thoát khuôn của c bề mặt bằng
lệnh Draft Analysis (thanh công cụ Mold Tools).
3) Quan sát màu sắc trên các bề mặt. Nếu còn bề mặt
màu vàng, thì ta tiếnnh tạo góc thoát khuôn
bằng lệnh Draft (thanh công cụ Mold Tools hoặc
Features).
4) Kiểm tra lại góc thoát khuôn củac bề mặt bằng
lệnh Draft Analysis để đảm bảo không còn mặt
có màu vàng.
5) Nhập hệ số co rút.
6) Xác định đường phân khuôn bằng lệnh Parting
lines (thanh công cụ Mold Tools).
7) Đắp các bề mặt lòng khuôn bằng lệnh Shut-off
Surfaces (thanh công cụ Mold Tools).
8) Tạo mặt phân khuôn bằng lệnh Parting Surfaces
(thanh công cụ Mold Tools).
9) Tạo khuôn
10)Lưu riêng thành 2 files Cavity Core
TÁCH KHUÔN TRONG SOILDWORKS - Trang 2
TÁCH KHUÔN TRONG SOILDWORKS - Người đăng: khanhnga84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TÁCH KHUÔN TRONG SOILDWORKS 9 10 490