Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu an toàn hầm lò

Được đăng lên bởi Đặng Dũng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU
HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ-PCCN (BƯỚC 2)
SỬ DỤNG CHO NGÀNH KHAI THÁC HẦM LÒ

PHÒNG KTSX

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Minh Dũng

Nguyễn Duy Hiển

1

Tràng Đà, năm 2016
CHƯƠNG I
NHẮC LẠI TOÀN BỘ NỘI DUNG CỦA BƯỚC II
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ATLĐ- VSLĐ TẠI NƠI LÀM VIỆC
ĐỐI VỚI NGHỀ KHAI THÁC CỦA TỪNG VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
BÀI 1: CÁC YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN
TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ.
I. Mọi CBCNV khi được bố trí làm việc trong hầm lò đều phải qua lớp đào
tạo kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò có giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp nghề theo
Quy định.
II. Trước khi vào làm việc công nhân phải đọc kỹ sổ giao việc, nội dung công
việc được giao, biên pháp an toàn đối với công việc sắp thực hiện và phải ký nhận
đầy đủ và sổ giao việc.
III. Công nhân chỉ làm việc tại gương lò, buồng khai thác khi đã được những
người có trách nhiệm kiểm tra điều kiện an toàn đầu ca, trước khi vào làm việc tại
gương lò, buồng khai thác ngoài việc kiểm tra của những người có trách nhiệm công
nhân cần kiểm tra các yếu tố và điều kiện đảm bảo an toàn đối với công việc mình
đảm nhận.
IV. Trong khi thực hiện công việc công nhân đều phải tuân thủ các quy phạm
an toàn chung trong khai thác mỏ hầm lò và quy định riêng hợp pháp của phân
xưởng cho từng khu vực sản xuất.
1. Những quy định an toàn trong công tác khoan bằng búa khoan khí nén
cầm tay; nổ mìn bằng kíp điện; xử lý mìn câm:
1.1. Công tác khoan
- Thực hiện khoan theo đúng hộ chiếu đã được ký duyệt
- Kiểm tra gương lò, khu vực làm việc, cậy hết đá om trên gương lò.
- Chân búa khoan phải đặt ở chỗ bằng phẳng chắc chắn.
- Người điều khiển búa khoan không được rời khỏi búa trong lúc đang khoan,
không để người khác đứng gần các bộ phận chuyển động của máy (trừ lúc khởi
động, bắt choòng)
- Cấm khoan khô khi không có hệ thống chống bụi.
- Cấm người bắt choòng đeo găng tay khi bắt choòng
1.2. Công tác nạp nổ mìn
- Thực hiện nạp nổ mìn theo đúng hộ chiếu đã được ký duyệt

2

-Trước khi nạp mìn mọi người không có nhiệm vụ nạp nổ mìn phải tránh ra vị
trí an toàn hoặc hầm trú ẩn đã được quý định, cho cắm biển báo hiệu nổ mì tại các vị
trí đi lại hoặc cử người cảnh giới.
- Chỉ những công nhân có thẻ nổ mìn mới được phép nạp nổ mìn, việc đấu nối
mạng nổ mìn do công nhân có kinh nghiệm ít nhất một năm làm việc với phương
pháp nổ mìn điện thực hiện.
- Tất cả các kíp điện trước khi đem sử dụng phải được đo trị số điện trở, sau
khi đo điện...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÀI LIỆU
HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ-PCCN (BƯỚC 2)
SỬ DỤNG CHO NGÀNH KHAI THÁC HẦM LÒ
PHÒNG KTSX
Đặng Minh Dũng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Hiển
1
Tài liệu an toàn hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu an toàn hầm lò - Người đăng: Đặng Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu an toàn hầm lò 9 10 210