Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu CCNA

Được đăng lên bởi saobuon198
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 3665 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CCNA Lab Series | manthang

THỰC HÀNH CÁC BÀI LAB CCNA
(CCNA Lab Series)

Mẫn Thắng (manthang)
manvanthang@gmail.com


HCM, 02/2012

1

CCNA Lab Series | manthang

Giới thiệu
Để thực hiện các lab trong tài liệu này, bạn cần chuẩn bị các thứ sau:
1. Một máy tính có cài đặt Packet Tracer
Download bản 5.3 của nó ở đây:

Các thao tác xây dựng mô hình mạng và cấu hình cho các thiết bị đều được thực hiện
trong Packet Tracer.
2. Standalone Labs for CCNA
Là ebook tiếng Anh mà tôi dựa vào nội dung trong đó để biên soạn thành tài liệu tiếng
Việt này. Bạn có thể tải nó về ở đây:

Một số ưu điểm trong các bài lab do tôi biên soạn so với ebook trên là:


Tại các bước thực hiện đều có hình minh họa rõ ràng.



Nhiều khái niệm, lý thuyết được tôi diễn giải, tóm tắt lại sao cho ngắn gọn và dễ
hiểu nhất.



Ngôn ngữ tiếng Việt nên thích hợp với các bạn chưa bắt kịp khả năng đọc hiểu
tài liệu tiếng Anh.

Lưu ý
Trước khi đi vào thực hiện theo các hướng dẫn trong tài liệu này, bạn nên biết là:
1. Các bài lab được thiết kế phù hợp cho những bạn nào đã nắm khá vững chương
trình học của chứng chỉ CCNA, thế nên phần lý thuyết về mạng căn bản nói
chung cũng như những phần chuyên biệt trong CCNA nói riêng sẽ không được
đề cập chi tiết trong các bài lab.
2. Do trên Internet cũng có khá nhiều bài viết hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng
Packet Tracer rồi nên tôi sẽ không trình bày lại nữa. Dưới đây là một số địa chỉ để
bạn tham khảo:2

CCNA Lab Series | manthang

Mục lục
Lab 1: Connecting and Logging on to a Cisco Router .......................................................... 5
Lab 2: I ntroduction to the Basic User I nterface ........................................................................ 6
Lab 3: I ntroduction to Basic Show Commands ........................................................................ 8
Lab 4: CDP ................................................................................................................................... 11
Lab 5: Extended Basics .............................................................................................................. 17
Lab 6: Setting the Banner MOTD (Message of the Day) ....................................................... 19
Lab 7: Copy command ...
CCNA Lab Series | manthang
1
THC HÀNH CÁC BÀI LAB CCNA
(CCNA Lab Series)
Mn Thng (manthang)
manvanthang@gmail.com
http://manthang.wordpress.com
HCM, 02/2012
Tài liệu CCNA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu CCNA - Người đăng: saobuon198
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Tài liệu CCNA 9 10 616