Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cơ bản về ô tô

Được đăng lên bởi vandongoto
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STEP 2 CHA

A/T DIAGNOSIS

ATTN0201AJ

Mô tả cơ bản về hộp số tự động

CHA0328

MỤC ĐÍCH

THỰC HIỆN:

·
·
·

NGUỒN:

Có thể mô tả câu trúc của hộp số tự động
Có thể mô tả nguyên tắc hoạt động và chức năng của các bộ phận
hộp số tự động
Có thể mô tả các bộ phận, tên và nguyên tắc hoạt động của chúng

Những nguồn tài liệu sau được chuẩn bị cho phần này
· Tài liệu ESM

1

STEP 2 CHA
KIỂM TRA KỸ NĂNG

A/T DIAGNOSIS
·

ATTN0201AJ

Mô tả tên các bộ phận của hộp số tự động và chức năng của
chúng

2

STEP 2 CHA

A/T DIAGNOSIS

ATTN0201AJ

MỤC ĐÍCH

NỘI DUNG
1. ĐẠI CƯƠNG
Mặt cắt ngang

Có thể hiểu đại cương về hộp
số tự động

2. BỘ CHUYỂN ĐỔI MÔMEN
1) Vai trò bộ biến đổi mômen
2) Cấu tạo
3) Chức năng khóa (Lockup)

Có thể hiểu cấu tạo của bộ
chuyển đổi mô men

Đây là những gì bạn làm . . . . (1)
3. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN
CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
1) Trục vào
2) Bơm dầu
3) Cụm bánh răng hành tinh

Có thể hiểu về vai trò và chức
năng của hộp số tự động

Đây là những gì bạn làm . . . . (2)
4)
5)
6)
7)
8)

Li hợp và phanh
Đai phanh và đai phụ
Li hợp một chiều
Phanh thấp và phanh đảo chiều
Truyền lực cuối cùng

Có thể hiểu về cấu tạo và chức
năng của mạch thủy lực

4. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC
1) Nguyên lí của dòng chảy (dầu)thủy
lực trong A/T (A/T Fluid Flow)
2) Cụm van điều khiển (Thân van)
3) Bộ tích năng (Accumulator)
4) Đệm

Đây là những gì bạn làm . . . . (3)
5. CƠ CẤU CHUYỂN SỐ
1) Cấu tạo
2) Các phần tử điều khiển và chức năng của chúng
3) Vị trí chuyển số và hoạt động của các phần tử
điều khiển
KIỂM TRA KỸ NĂNG

TIẾP TỤC
Nếu bạn cảm thấy tự tin về kiến thức và kỹ năng của phần này, bạn
có thể chuyển sang phần kế tiếp
Yêu cầu giáo viên lớp học hướng dẫn.

3

STEP 2 CHA

A/T DIAGNOSIS

ATTN0201AJ

1. ĐẠI CƯƠNG
Hộp số tự động là hộp số mà chuyển số một
cách tự động, trong trường hợp hộp số cơ
khí, bạn phải nhấn chân hoặc thả lỏng bàn
đạp li hợp mỗi khi chuyển số. Không có li
hợp để bạn phải điều khiển do sử dụng li
hợp thủy lực (dầu). Nó được gọi là bộ biến
đổi mô men.

I will do it in
place of you.

Hộp số tự
động

Cần chuyển số

Li hợp

CHA0329

Sắp xếp một cách sơ lược, có 3 loại hộp số tự động (A/T) được sử dụng trên xe ô tô NISSAN.
Trong số đó, loại A/T 4 số (4 tốc độ) được sử dụng phổ biến. Loại A/T 5 số cũng sử dụng kĩ
thuật cơ bản như vậy. Bạn sẽ tìm hiểu về A/T 4 số trong phần này.
A/T 4 số

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

A/T 5 số

Hộp số vô cấp (CVT)
CHA0330

Hộp số tự động/trục có cấu trúc cơ bản sau
Bánh bơm
Bộ biến đổi mô men (biến mô)

Bánh tuabin
Stator

H...
STEP
2
CHA
A/T
D
I
AGNOSIS
tcơ bản về hộp số tự động
CHA0328
THỰC HIỆN:
·
th tảu trúc của hộp số tự động
·
Có thể mô tả nguyên tắc hoạt động và chức năng của các bộ phận
hộp số tự động
·
Có thể mô tả c bộ phận, tên và nguyên tắc hoạt động của chúng
NGUỒN:
Những nguồn tài liệu sau được chuẩn bị cho phần này
·
Tài liệu
ESM
1
MỤC ĐÍCH
Tài liệu cơ bản về ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cơ bản về ô tô - Người đăng: vandongoto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tài liệu cơ bản về ô tô 9 10 508