Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi truongthinhdkc-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ PHÁT XUNG TỐC ĐỘ CAO(PTO,PWM)

EEEF

PTO(Pulse Train Output): Phát xung vuông có tần số cao, được
ứng dụng để điều khiển Servo Motor hay Step Motor.
PWM(Pulse Wide Modulation): Phát xung PWM tần số , được sử
dụng để điều khiển tốc độ động cơ DC hay biến tần

PWM

PTO

110

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PTO,PWM TRONG S7200
S7200 hỗ trợ 2 ngõ ra Q0.0 và Q0.1 phát xung tần số cáo
PTO:
Chu kỳ thay đổi từ 50uS đến 65535uS hay 2mS đến 65535mS.
Số xung phát từ 1 đến 4,294,967,295.
PTO có 2 chế độ phát xung:
Single: Tần số không thay đổi; Multiple: Tần số thay đổi
PWM
Chu kỳ thay đổi từ 50uS đến 65535uS hay 2mS đến 65535mS.
Độ rộng xung 0 đến 65535uS hay từ 0 đến 65535mS.

PTO phát nhiều chuổi xung liên tiếp
111

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

VÙNG NHỚ KHAI BÁO PTO,PWM TRONG S7200
Byte điều khiển

112

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PTO,PWM TRONG S7200
Vùng nhớ dùng để khai báo chu kỳ, độ rộng, số xung, số đoạn
và địa chỉ offset của vùng nhớ V

113

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PTO,PWM TRONG S7200
Một số giá trị nạp cho byte điều khiển

114

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PHÁT PTO TRONG S7200
Các bước khởi tạo PTO phát chuổi xung đơn(Single).

Sử dụng chu kỳ quét đầu tiên để gọi chương trình con
khởi tạo PLS. Trong chương trình con khởi tạo thực
hiện các công việc sau.
Nạp giá trị cho byte điều khiển để chọn chế độ phát
theo yêu cầu.
Nạp giá trị thời gian để chọn chu kỳ.
Nạp giá trị để chọn số lượng xung phát.
Gán chương trình ngắt với sự kiện ngắt tương ứng.
Cho phép ngắt.
Thực hiện lệnh PLS để phát xung.

115

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PHÁT PTO TRONG S7200
VD1: Phát chuổi xung PTO tần số 1hZ tại ngõ ra Q0.0

Gọi chương trình con khởi tạo từ
Main

116

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PHÁT PTO TRONG S7200
Chương trình con khởi tạo PTO
phát chuổi xung đơn
16#8D

117

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PHÁT PTO TRONG S7200
Chương trình ngắt cho phép phát
lại

Chương trình ngắt ngừng phát lại

118

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

THỰC HÀNH PHÁT PTO TRONG S7200

EEEF

VD2: Viết chương trình điều khiển PTO phát xung theo yêu
cầu:
Mỗi lần nhấn START, phát 20 xung tần số 1hZ tại ngõ ra Q0.0.

VD3: Viết chương trình điều khiển PTO phát xung theo yêu
cầu:
Mỗi lần nhấn START, phát 20 xung tần số 1hZ tại ngõ ra Q0.1.
VD4: Viết chương trình điều khiển PTO phát xung tại Q0.0
theo yêu cầu.
Nhấn START: Phát xung PTO có chu kỳ 1000ms tại Q0.0
Mỗi lần nhấn Up: Chu kỳ tăng thêm 100ms, tối đa không
quá 10000ms.

119

BS: ThS. Tạ...
EEEF
DIAE
110
BS: ThS. Tạ Văn Phương
BỘ PHÁT XUNG TỐC ĐỘ CAO(PTO,PWM)
PTO(Pulse Train Output): Phát xung vuông có tần số cao, được
ứng dụng để điều khiển Servo Motor hay Step Motor.
PWM(Pulse Wide Modulation): Phát xung PWM tần số , được sử
dụng để điều khiển tốc độ động DC hay biến tần
PTO
PWM
Tài liệu điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điều khiển lập trình - Người đăng: truongthinhdkc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tài liệu điều khiển lập trình 9 10 736