Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi truongthinhdkc-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 2 lần
EEEF

CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA PLC
Phần cứng của PLC gồm:
Power Supply: 24V, 48V, 120V, 240V
Central Processing Unit: Được xem như một máy tính,
ở đây chương trình ladder logic được lưu và xử lý.
Input and Output: Mỗi PLC phải có module giao tiếp
ngõ vào,ngõ ra để PLC có thể giám sát và điều khiển hệ
thống
Indicator light: Báo trạng thái của PLC

DIAE

EEEF

MODULE NGÕ VÀO VÀ NGÕ RA: I/O MODULE

I/O MODLE: Logical and continuos.
Digital Inputs: Kết nối với Contacts, encoder, sensors
có ngõ ra số encoder ..etc
 Digital Outputs: Kết nối với Motors,lights, servo
motors, solenoid valves, step motor etc..
Analog Inputs: Kết nối với những cảm biến nhiệt độ,
áp suất, siêu âm, loadcell……. etc
Continuous Outputs: Kết nối để điều khiển: Inverter,
Flow valves, servo motor…etc.

DIAE

EEEF

DIGITAL INPUTS
Những PLC cở nhỏ: Ngõ vào thường được tích hợp sẳn với
CPU.
Những PLC cở lớn: Ngõ vào thường được thiết kế dưới dạng
module hoặc card.
Có nhiều cấp điện áp khác nhau cho các ngõ vào cho các
Module

DIAE

EEEF

CẤU TRÚC MẠCH NGÕ VÀO CỦA MODULE SỐ

Mạch điện ngõ vào số của PLC Siemens

DIAE

EEEF

CẤU TRÚC MẠCH NGÕ VÀO CỦA MODULE SỐ

Mạch điện ngõ vào số của PLC Rockwell

DIAE

EEEF

CẤU TRÚC MẠCH NGÕ VÀO CỦA MODULE SỐ

Mạch điện ngõ vào số của PLC Panasonic

DIAE

CẤU TRÚC MẠCH NGÕ VÀO CỦA MODULE SỐ

EEEF

Nhận xét:
Tất cả các ngõ vào của PLC đều cách ly
Dòng ngõ vào khoảng 10 đến 20mA
Các loại PLC khác nhau có thể sử dụng dãy
điện áp ngõ vào khác nhau.
Các ngõ vào thực tế của PLC thường được nối
chung một đường tín hiệu.
Có thể kết nối ngõ vào của PLC theo kiểu
Sinking hay Sourcing

DIAE

EEEF

LOGICAL OUPUTS
Những PLC cở nhỏ: Ngõ ra thường được tích hợp sẳn với CPU.
Những PLC cở lớn: Ngõ ra thường được thiết kế dưới dạng
module hoặc card.
Có nhiều cấp điện áp khác nhau cho các ngõ ra cho các Module

DIAE

EEEF

LOGICAL OUPUTS
Small PLCs: Outputs are built in and specified when purchased
Large PLCs: Outputs are purchased as module or card
Typical range for voltage output of output modules are listed
below

DIAE

CẤU TRÚC MẠCH NGÕ RA CỦA MODULE SỐ

EEEF

Ngõ ra số của PLC siemens.

DIAE

CẤU TRÚC MẠCH NGÕ RA CỦA MODULE SỐ

EEEF

Ngõ ra số của PLC rockwell
DIAE

CẤU TRÚC MẠCH NGÕ RA CỦA MODULE SỐ

EEEF

Ngõ ra số của PLC Panasonic

DIAE

EEEF

WIRING DIAGRAM DIGITAL OUTPUTS

DIAE

CẤU TRÚC MẠCH NGÕ RA CỦA MODULE SỐ

EEEF

Nhận xét:
Có 3 loại ngõ ra: DC, AC và RL
Tất cả các ngõ ra của PLC đều cách ly
Dòng ngõ ra khác nhau với các loại ngõ ra...
EEEF
DIAE
CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA PLC
Phần cứng của PLC gồm:
Power Supply: 24V, 48V, 120V, 240V
Central Processing Unit: Được xem như một máy tính,
đây chương trình ladder logic được lưu xử .
Input and Output: Mỗi PLC phải module giao tiếp
ngõ vào,ngõ ra để PLC thể giám sát và điều khiển hệ
thống
Indicator light: Báo trạng thái của PLC
Tài liệu điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điều khiển lập trình - Người đăng: truongthinhdkc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu điều khiển lập trình 9 10 138