Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học autocad

Được đăng lên bởi Guitarpro Tran
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 3258 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Master AutoCAD 2006. Get more skills for success !
Copyright â 2006 Master 3D Network. All rights Reserved

1

2

Lời mở đầu
Làm việc với các bản vẽ trên máy tính ngày nay đã trở
nên quen thuộc và là ph−ơng tiện hàng ngày của những
ng−ời thiết kế. Đối với những ng−ời mới bắt đầu học vẽ trên
máy tính và những ng−ời đã làm quen với phần mềm
AutoCAD đều có mong muốn học đ−ợc các cách vẽ đơn
giản bỏ bớt một số thao tác thừa trong khi vẽ.
Hiện đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học ở chuyên
nghành Kiến Trúc với kinh nghiệm đã học hỏi từ những
ng−òi thầy, bạn bè và sách báo cũng nh− kinh nghiệm tự
rút ra cho bản thân trong khuôn khổ cuốn sách nhỏ, chúng
tôi muốn gửi đến cho các bạn những kinh nghiệm mà
những cuốn sách có mặt trên thị tr−ờng ít đề cập đến với
hy vọng nó nh− là những kinh nghiệm thực tế.
Khi viết cuốn sách này chúng tôi cũng rất mong các
bạn hãy ít dựa dẫm vào sách vở, biết tự tìm tòi, tự mình
củng cố kiến thức của mình, đừng học một cách máy móc
mà hãy chọn một cách làm trên máy tính mà bạn cảm thấy
phù hợp nhất.
Hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn.

Thay mặt nhóm biên soạn:
Elpvn
3

Một vài lời khuyên khi bạn vẽ CAD:
+Để thực hiện nhanh các b−ớc vẽ CAD các bạn phải
cố gắng tập sử dụng phím cách(speak) thay vì phím
Enter
+Khi bạn kéo chuột từ phải qua trái thì tất cả những
đối t−ợng mà khung chọn của bạn đi qua sẽ đ−ợc chọn
+Khi bạn kéo chuột từ trái qua phải thì chỉ có những
đối t−ợng mà tất cả các đ−ờng của nó nằm trong
khung chọn mới đ−ợc chọn
ví dụ: bản vẽ của bạn gồm ba đối t−ợng
a1: line (đoạn thẳng)
a2: circle (hình tròn)
a3: rectang (hình chữ nhật)
+Nếu khung chọn của bạn từ M1 đến M2 (từ trái
sang phải):

4

Thì chỉ đối t−ợng a1(line)và a2(circle) đ−ợc chọn
+Nếu khung chọn của bạn từ M1` đến M2` (từ phải
sang trái):

5

Thì tất cả các đối t−ợng mà khung chọn đi qua đều
đ−ợc chọn
+Khi nhập số liệu thì bạn nên nhập từ các phím
số nằm phía phải bàn phím
+Bạn nên sử dụng lệnh bắt điểm tự động (phím F3
<Osnap on>)
+ Sau khi đánh lệnh bạn nhấp phím cách (speak)
để thực hiện lệnh
Một số cuốn sách nên tham khảo:
Của TS: Nguyễn Hữu Lộc
AutoCAD 2000
AutoCAD 2004
Bài tập thiết kế mô hình ba chiều 2000

6

Ch−ơng I: Làm quen với autocad

Nội dung ch−ơng:

1- Một số cách nhập giá trị toạ độ.
2- Cách bắt điểm và nhập mặc định bắt điểm
3- Hiệu chỉnh một số chức năng trong AutoCAD
4- Sử dụng các lệnh F1,F2,…,F12 trên bàn phím

7

1.1 - Một số cách nhập giá trị toạ độ.
Với AutoCAD bạn có 3 cách để nhập giá trị toạ độ:
1- Cách nhập giá t...
1
Master AutoCAD 2006. Get more skills for success !
Copyright © 2006 Master 3D Network. All rights Reserved
Tài liệu học autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học autocad - Người đăng: Guitarpro Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Tài liệu học autocad 9 10 628