Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu huấn luyện

Được đăng lên bởi Luan Vu Thanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI KIỂM TRA
Nhận thức sau khi huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
đối với công nhân vận hành xe máy cơ giới công trình và lái xe
- Họ và tên ..........................................Năm sinh.........

Kết quả kiểm tra

- Công việc đang làm : ................................................
- Đơn vị đang công tác tại...........................................

* Chú thích :- Người dự kiểm tra đánh dấu ( x) vào ô câu trả lời đúng, nếu chọn lại câu
khác hãy đánh dấu (  ) vào ô bỏ và chọn lại.
1. Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động là:
a/ Tránh được tai nạn lao động, tránh được bệnh nghề nghiệp, tái tạo lại sức lao động cho
người lao động
b/ Thể hiện tính ưu việt của chế độ, kinh tế ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, thể
hiện tính nhân đạo với người lao động.
c/ a và b đúng.
2.Vùng nguy hiểm là khoảng không gian nhất định trong đó có các nhân tố nguy hiểm
có thể gây chấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Định nghĩa trên
theo anh chị đúng hay sai?
a/ Sai.
b/ Đúng.
3. Công nhân làm việc trên công trường phải có đủ điều kiện sau đây :
Đủ tuổi theo quy định; có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu của ngành nghề
do cơ quan y tế cấp; đã học và được Giám đốc Công ty cấp thẻ an toàn lao động; được
trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cá nhân phù hợp với điều kiện làm việc theo quy định, có
chứng chỉ hành nghề theo công việc đang làm
a/ Sai.
b/ Đúng.
4. Công nhân khi làm việc trên công trường:
a/ Được uống rượu, bia trước, trong khi làm việc.
b/ Khi làm việc trên cao, dưới hầm sâu, nơi nguy hiểm, đang lái xe, vận hành máy, cho
phép được uống rượu, bia , ăn uống và hút thuốc.
c/ a và b đều sai.
d/ b và a đều đúng.
5.Ở công trường khi máy cuốc, máy xúc đất, đá đỗ lên xe tải :
a/ Đưa gàu cuốc, xúc qua buồng lái.
b/ Giữ khoảng cách gàu đến đáy thùng hoặc bề mặt đất đá trên xe không cao quá 01 mét.
c/ Chạm gàu xúc vào thùng xe .
d/ Căn cứ vào tín hiệu của tài xế máy cuốc, xúc .
e/ b, đúng.
6. Xe vận chuyển trong công trường phải chấp hành:
a / Quan sát hàng hóa trên thùng xe để đảm bảo an toàn.
b/ Tự do, tùy theo đường vắng hoặc đông xe.
c/ Tốc độ bình thường.
d/ Tốc độ tối đa 5 km/giờ.
e/ Đổ đất, đá xong hạ ben xuống, rồi mới chạy.
h/ Để tăng chuyến, đổ đất, đá xong vừa chạy vừa hạ ben .
g/ Đậu trên dốc chờ đổ đá vào máng, tranh thủ gặp bạn .
J/ a, d và e đúng?
D/Xuân Tần /Bai kiem tra - công nhân vận hành xe máy cơ giới 2006 - Trang 1

7. Trước khi vận hành, người công nhân điều khiển xe máy phải:
a/ Kiểm tra n...
BÀI KIỂM TRA
Nhận thức sau khi huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
đối với công nhân vận hành xe máy cơ giới công trình và lái xe
- Họ và tên ..........................................Năm sinh.........
- Công việc đang làm : ................................................
- Đơn vị đang công tác tại...........................................
Kết quả kiểm tra
* Chú thích :- Người dự kiểm tra đánh dấu ( x) vào ô câu trả lời đúng, nếu chọn lại câu
khác hãy đánh dấu ( ) vào ô bỏ và chọn lại.
1. Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động là:
a/ Tránh được tai nạn lao động, tránh được bệnh nghề nghiệp, tái tạo lại sức lao động cho
người lao động
b/ Thể hiện tính ưu việt của chế độ, kinh tế ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, thể
hiện tính nhân đạo với người lao động.
c/ a và b đúng.
2.Vùng nguy hiểm là khoảng không gian nhất định trong đó có các nhân tố nguy hiểm
thể gây chấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Định nghĩa trên
theo anh chị đúng hay sai?
a/ Sai.
b/ Đúng.
3. Công nhân làm việc trên công trường phải có đủ điều kiện sau đây :
Đủ tuổi theo quy định; có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu của ngành nghề
do quan y tế cấp; đã học được Giám đốc Công ty cấp thẻ an toàn lao động; được
trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nhân phợp với điều kiệnm việc theo quy định,
chứng chỉ hành nghề theo công việc đang làm
a/ Sai.
b/ Đúng.
4. Công nhân khi làm việc trên công trường:
a/ Được uống rượu, bia trước, trong khi làm việc.
b/ Khi làm việc trên cao, dưới hầm sâu, nơi nguy hiểm, đang i xe, vận hành y, cho
phép được uống rượu, bia , ăn uống và hút thuốc.
c/ a và b đều sai.
d/ b và a đều đúng.
5.Ở công trường khi máy cuốc, máy xúc đất, đá đỗ lên xe tải :
a/ Đưa gàu cuốc, xúc qua buồng lái.
b/ Giữ khoảng cách gàu đến đáy thùng hoặc bề mặt đất đá trên xe không cao quá 01 mét.
c/ Chạm gàu xúc vào thùng xe .
d/ Căn cứ vào tín hiệu của tài xế máy cuốc, xúc .
e/ b, đúng.
6. Xe vận chuyển trong công trường phải chấp hành:
a / Quan sát hàng hóa trên thùng xe để đảm bảo an toàn.
b/ Tự do, tùy theo đường vắng hoặc đông xe.
c/ Tốc độ bình thường.
d/ Tốc độ tối đa 5 km/giờ.
e/ Đổ đất, đá xong hạ ben xuống, rồi mới chạy.
h/ Để tăng chuyến, đổ đất, đá xong vừa chạy vừa hạ ben .
g/ Đậu trên dốc chờ đổ đá vào máng, tranh thủ gặp bạn .
J/ a, d và e đúng?
D/Xuân Tần /Bai kiem tra - công nhân vận hành xe máy cơ giới 2006 - Trang 1
tài liệu huấn luyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu huấn luyện - Người đăng: Luan Vu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tài liệu huấn luyện 9 10 183