Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM MẠCH LED CUBE 5X5X5

Được đăng lên bởi vietnq43
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 2 lần
hocdientu.com

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM MẠCH
LED CUBE 5X5X5

[ Xem chi tiết tại hocdientu.com ]

[Xem thêm hướng dẫn chi tiết khác tại hocdientu.com]

HOÀNG KIM
(hoangkim@hocdientu.com)

hocdientu.com
I. CÁC LINH KIỆN CẦN CÓ
TT
Tên linh kiện
1 IC AT89C52
2
3
4
5
6

Thạch anh 12MHz
Transistor A1015
Tụ gốm 33pF
Tụ 10uF – 16V
Trở thanh 9 chân
10k
7 Điện trở 10k
8 Điện trở 1k
9 Điện trở 220
10 LED
11 Bảng mạch để hàn

Số lượng Giá T.khảo
1
20,000
1
5
2
1
1

3,500
1,000
500
1,000
2,000

T.tiền
Ghi chú
20,000 Đã nạp sẵn chương
trình cube 5x5x5
3,500
5,000
1,000
1,000
2,000

1
5
25
125
1

100
100
100
400
12,000

100
500
2,500
50,000 Màu sắc tùy chọn
12,000

Tổng cộng

97,600

Địa chỉ mua hàng tham khảo (IC đã được nạp sẵn chương trình)
Công ty TNHH Thương mại và Công Nghệ MASTECH
Số 82, Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
ĐT: 0912.773.682 – 0382.666.662
Email: lienhe@mastech.vn – Website: linhkien.hocdientu.com
II. HƯỚNG DẪN HÀN MẠCH ĐIỀU KHIỀN
Ta có thể hàn mạch bằng Panel hàn lỗ, hoặc làm mạch in. Tuy nhiên mạch này khá đơn
giản có thể hàn bằng Panel hàn lỗ. Mạch sử dụng nguồn 5V. Nên sử dụng nguồn adapter
5V-2A để đảm bảo đủ dòng điện nuôi khối LED. Có thể sử dụng nguồn sạc điện thoại.
Sơ đồ nguyên lý (tham khảo file “Schematic cube 5x5x5.Pdf” đính kèm):

hocdientu.com
Mạch điều khiển sau khi hàn xong (Có thêm mạch nguồn và LED báo nguồn). Nếu ta
sử dụng nguồn 5V thì không cần phải hàn mạch nguồn

III. HƯỚNG DẪN HÀN KHỐI LED
- Chú ý khi chọn LED:
o Chỉ sử dụng LED cùng một màu, cùng một nhà sản xuất, cùng một gói. Nếu
các LED không đồng đều sẽ có hiện tượng một số con LED không sáng.
o Nên chọn mua các loại LED đục siêu sáng.
- Nguyên tắc hàn:
o Các LED trên cùng 1 hàng (lớp) thì nối chung chân dương
o Các LED trên cùng 1 cột thì nối chung chân âm
o Khoảng cách giữa các LED nên từ khoảng 2 - 2.5 cm, gần quá sẽ khó nhìn
các LED phía trong, nếu xa quá làm
cho hình ảnh rời rạc.
- Để khối led thẳng ta phải làm khuôn cho
từng thanh led nhỏ. Vật liệu đơn giản nhất
ở đây là xốp, hoặc composite lấy thước đo
chia khoảng cách các led là 2,5 cm lấy mũi
tovit đục lỗ, hàn từng thanh led trước xong
ghép nối các thanh thành một lớp, kết hợp
5 lớp ta được khối led .

hocdientu.com
IV. HƯỚNG DẪN NỐI MẠCH ĐIỀU KHIỂN VỚI KHỐI LED
Vị trí các cột LED tương ứng nối với các chân của IC 89C52 (Nhìn từ trên xuống)

Cột 1
P1.0
Chân 1
Cột 10
P3.1
Chân 11
Cột 11
P3.2
Chân 12
Cột 20
P2.3
Chân 24
Cột 21
P2.4
Chân 25

Cột 2
P1.1
Chân 2
Cột 9
P3.0
Chân 10
Cột 12
P3.3
Chân 13
Cột 19
P2.2
Chân 23
C...
hocdientu.com
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM MẠCH
LED CUBE 5X5X5
[ Xem chi tiết tại hocdientu.com ]
[Xem thêm hướng dẫn chi tiết khác tại hocdientu.com]
HOÀNG KIM
(hoangkim@hocdientu.com)
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM MẠCH LED CUBE 5X5X5 - Trang 2
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM MẠCH LED CUBE 5X5X5 - Người đăng: vietnq43
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM MẠCH LED CUBE 5X5X5 9 10 126