Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn thiết kế điện tử công suất

Được đăng lên bởi Van Sang
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
------------------------------

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
(Dành cho sinh viên chuyên ngành Thiết bị điện - Điện tử)

Biên soạn: TRẦN VĂN THỊNH

Hà nội, năm 2000

Mục đích yêu cầu:
Trong những năm gần đây cùng với việc phát triển ngày càng mạnh mẽ
của các lĩnh vực khoa học, ứng dụng của chúng vào công nghiệp nói chung và
công nghiệp điện tử nói riêng, các thiết bị điện tử có công suất lớn đã đươc chế
tạo ngày càng nhiều, đặc biệt là ứng dụng của nó vào các ngành kinh tế quốc
dân và đời sống, làm cho yêu cầu về sự hiểu biết và thiết kế các loại thiết bị
này là hết sức cần thiết đối với các kỹ sư ngành điện.
1

Để giúp cho sinh viên một kỹ năng ứng dụng những kiến thức lý thuyết
đã học về môn học thiết bị điện tử công suất vào việc thiết kế những bộ nguồn
công suất hoàn chỉnh, thiết kế thiết bị điện tử công suất (TK), đặt mục đích
hoàn thiện lý thuyết và nâng cao kỹ năng ứng dụng làm mục đích chính.
Mỗi sinh viên được nhận một đề tài thiết kế độc lập cho mình, có trách
nhiệm hoàn thành nội dung được đề ra theo nhiệm vụ TK, với nội dung này
sinh viên phải thiết kế thành những thiết bị hoàn chỉnh để có thể ứng dụng
trong thực tế sản xuất.
Nội dung TK
 Thuyết minh sơ qua về công nghệ của tải mà bộ nguồn cấp điện
 Chọn sơ đồ mạch động lực.
 Thiết kế, tính chọn các thiết bị cơ bản của mạch động lực (bao gồm
chọn van bán dẫn, tính toán các thông số định mức cơ bản, tính toán
máy biến áp hay cuộn kháng nếu có, tính chọn các thiết bị đóng cắt và
bảo vệ.........).
 Thiết kế tính chọn mạch điều khiển.
 Thiết kế kết cấu (tủ điện).
8.1 Tóm tắt lý thuyết.
Để cấp nguồn cho tải một chiều, chúng ta cần thiết kế các bộ chỉnh lưu
với mục đích biến đổi năng lượng điện xoay chiều thành một chiều. Các loại
bộ biến đổi này có thể là chỉnh lưu không điều khiển và chỉnh lưu có điêu
khiển. Với mục đích giảm công suất vô công, người ta thường mắc song song
ngược với tải một chiều một điôt (loại sơ đồ này được gọi là sơ đồ có điôt
ngược). Trong các sơ đồ chỉnh lưu có điôt ngược, khi có và không có điều
khiển, năng lượng được truyền từ phía lưới xoay chiều sang một chiều, nghĩa
là các loại chỉnh lưu đó chỉ có thể làm việc ở chế độ chỉnh lưu. Các bộ chỉnh
lưu có điều khiển, không điôt ngược có thể trao đổi năng lượng theo cả hai
chiều. Khi năng lượng truyền từ lưới xoay chiều sang tải một chiều, bộ nguồn
làm việc ở chế độ chỉnh lưu, khi năng lượng truyền theo chiều ngược lại (nghĩa
là từ p...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
------------------------------
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
(Dành cho sinh viên chuyên ngành Thiết bị điện - Điện tử)
Biên soạn: TRẦN VĂN THỊNH
Hà nội, năm 2000
Mục đích yêu cầu:
Trong những năm gần đây cùng với việc phát triển ngày càng mạnh m
của các lĩnh vực khoa học, ng dụng của chúng vào công nghiệp nói chung
công nghiệp điện tử nói riêng, các thiết bị điện tử có công suất lớn đã đươc chế
tạo ngày càng nhiều, đặc biệt ứng dụng của vàoc ngành kinh tế quốc
dân đời sống, làm cho yêu cầu về sự hiểu biết thiết kế c loại thiết bị
này là hết sức cần thiết đối với các kỹ sư ngành điện.
1
Tài liệu hướng dẫn thiết kế điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn thiết kế điện tử công suất - Người đăng: Van Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn thiết kế điện tử công suất 9 10 703