Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn Tính Bonjeanthuỷ lực - TS. Nguyễn Đức Quý

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

II. TÍNH BONJEAN- THUỶ LỰC

Biên soạn T.S. Nguyễn Đức Quý

TP Hồ Chí Minh năm 2007

1

Giới thiệu đầu
Tính toán tính năng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu là cần
thiết trước khi thiết kế tàu. Các tính năng chính của tàu bao
gồm : Tính nổi, tính ổn định, chống chìm, lắc và ăn lái của tàu.
Các tính toán trên cần thiết phải biết kích thước và hình dáng
tàu, đặc biệt cần thiết khi tính toán các lực thuỷ động tác
động lên tàu.
Tài liệu hướng dẫn tính toán tính nổi dành cho sinh viên năm
thứ 3 chuyên ngành vỏ tàu thuỷ.và tài liệu tham khảo cho sinh
viên làm luận án tốt nghiệp.
Nội dung tính toán
Nội dung chính bao gồm :
1. Tỷ lệ Bonjean
2. Đường cong thuỷ lực
Các thông số cơ bản
Lmax

1. Chiều dài lớn nhất:
L

,m

pp
2. Chiều dài thiết kế:
,m
B , m
3. Chiều rộng tàu
D , m
4. Chiều cao mạn tàu
d, m
5. Chiều chìm tàu
Tỷ lệ Bonjean
Tỷ lệ Bonjean là đồ thị biểu diễn phụ thuộc của họ đường cong
diện tích sườn và mô men diện tích sườn đối đáy tàu vào cao
độ đường nước.
Tỷ lệ Bonjean dùng để tích thể tích ngâm nước và tâm nổi của
tàu khi tàu ở tư thế chúi nhưng không nghiêng.
Công thức tính
Đồ thị biểu diễn họ đường cong gồm:

z

Diện tích sườn S ( z ) = 2∫ ydz
0

2

Đường cong momen tĩnh diện tích sườn đối với đáy
z

M ( z ) = 2∫ yzdz
0

Cách biểu diễn
Tại mỗi vị trí sườn lý thuyết ở cao độ đường nước trị số diện
tích sườn và mô men diện tích sườn đối với trục oy đựơc đặt
theo cùng một hướng song song với trục ox theo một tỷ lệ nhất
định.
Bảng tính tỷ lệ Bonjean
Bảng 1
Sườn số No...

∑y
WL
(1)

Dn0
Dn1
Dn2
Dn3
Dn4
...
MB

yi
(2)

tp

(3)

0

i

S(z) =
∆d.(3)
(4)

i(z)
(5)

S0
S1
S2

0
1
2

S3
S4
...
Sn

3
4
...
imb

Yi.i =
(2).(5)
(6)

∑ y .i
i

tp

(7)

0

Ms =
2
∆d .(7)
(8)

Ms0
Ms1
Ms2
Ms3
Ms4
...
Msn

i(z)- là tỷ số giữa độ cao đường nuớc hoặc mép
boong với khoảng cách giữa 2 đường nước..
S0, S1...Sn- là diện tích sườn tính đến đường nước n
Ms0, Ms1...Msn - là mô men tĩnh sườn đối với đáy.
Tỷ lệ Bonjean là đồ thị biểu diễn S0. S1...Sn và Ms0,
Ms1...Msn tại đường nước của các vị trí sườn lý thuyết của
tàu.

Ví dụ 1 :

3

Sườn số No : 4

∑y
(3)

S(z) =
∆d.(3)
(4)

i(z)
(5)

Yi.i =
(2).(5)
(6)

1.25

0.00

0.00

0.00

DN300

2.83

4.08

1.22

DN600

3.19

10.10

DN900

3.32

DN1200

∑ y .i
(7)

Ms =
2
∆d .(7)
(8)

0.00

0.00

0.00

1.00

2.83

2.83

0.25

3.03

2.00

6.38

12.04

1.08

16.61

4.98

3.00

9.95

28.38

2.55

3.38

23.31

6.99

4.00

13.51

51.84

4.67

DN1500

3.39

30.07

9.02

5.00

16.93

82.28

7.41

M.B.C

12.47

45.92

...
1
TÀI LIU HƯỚNG DN
II. TÍNH BONJEAN- THU LC
Biên son T.S. Nguyn Đức Quý
TP H Chí Minh năm 2007
Tài liệu hướng dẫn Tính Bonjeanthuỷ lực - TS. Nguyễn Đức Quý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn Tính Bonjeanthuỷ lực - TS. Nguyễn Đức Quý - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn Tính Bonjeanthuỷ lực - TS. Nguyễn Đức Quý 9 10 336