Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu máy lạnh

Được đăng lên bởi Tâm Ngô Thị
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Hà Nội, tháng 9/2013

PHẦN 2
TRANG THIẾT BỊ TRONG HỆ
THỐNG LẠNH

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

1. MÁY NÉN

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Hà Nội, tháng 9/2013
Tài liệu máy lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu máy lạnh - Người đăng: Tâm Ngô Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tài liệu máy lạnh 9 10 514