Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu may

Được đăng lên bởi linhpuugaru95
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3053 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương 3: Vận hành và sửa chữa.
1.1. Vận hành và sửa chữa máy 1 kim thắt nút
1.1.1. Vận hành
1.1.1.1. Quy tắc an toàn
1.1.1.2. Hướng dẫn lắp chỉ
Chỉ từ cuộn qua các lỗ dẫn chỉ trên cọc chỉ của máy, qua đồng tiền dẫn chỉ phụ, qua các
lỗ và vị trí dẫn chỉ qua giữa hai đồng tiền kẹp chỉ, vòng qua râu tôm (lò xo giật chỉ) qua càng
nâng chân vịt, lên trên qua lỗ cần giật chỉ từ phải sang trái xuống móc dẫn chỉ dưới, xuống
móc dẫn chỉ ở dưới trụ kim vào lỗ ôm kim, qua lỗ kim từ rãnh dài sang rãnh ngắn.

Hình: Hướng dẫn xâu chỉ trên máy may bằng một kim
1.1.1.3. Thao tác vận hành
a. Lắp kim máy
Tắt công tắc máy chờ cho động cơ điện ngừng hoạt động trước khi lắp kim, máy sử
dụng kim DB x 1. Chọn chỉ số kim theo chỉ số chỉ và tính chất của nguyên liệu may. Quay
puly máy sao cho trụ kim đi lên vị trí cao nhất. Nới lỏng vít bắt kim số (2), giữ kim sao cho
phần lõm (A) của kim quay về phía bên phải theo hướng nhìn (B). Đẩy kim theo hướng mũi

tên sao cho đốc kim lên tận cùng trên. Siết chặt vít bắt kim số (2) kiểm tra lại xem rãnh dài
(C) quay sang bên trái theo hướng nhìn (D)

Hình: Hướng dẫn lắp kim vào trụ kim
b. Lắp suốt vào thoi
Đánh chỉ suốt đầy sau đó lắp suốt vào thoi sao cho khi kéo chỉ qua rãnh (A) của thoi,
nằm dưới me thoi tại (B) đi ra ngoài theo hướng (C) lúc này suốt chỉ quay theo hướng mũi
tên (tùy thuộc vào đời máy mà suốt lắp vào thoi theo chiều ngược lại)

Hình: Cách lắp suốt vào thoi
c. Điều chỉnh chiều dài mũi may và lại mũi
Tùy theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm may mà điều chỉnh mật độ mũi may cho
phù hợp. Điều chỉnh mũi may bằng cách xoay núm điều chỉnh trên thân máy theo chiều kim
đồng hồ tương ứng với các vạch hiển thị ta sẽ được chiều dài mũi may ngắn và ngược lại.

Khi muốn lại mũi đảm bảo đường may bền chắc thì ấn cần lại mũi xuống tận cùng sẽ
đảo hướng may, để trở lại vị trí cũ nhả cần lại mũi dưới tác dụng của lò xo cần lại mũi trở về
vị trí ban đầu.

Hình: Điều chỉnh mật độ mũi may và lại mũi
d. Điều chỉnh lực ép chân vịt
Nới lỏng đai hãm núm điều chỉnh, vặn núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ lực
nén tăng lên hoặc ngược lại thì lực nén giảm
Với nguyên liệu thông dụng chiều cao của núm điều chỉnh có chiều cao so với thân
máy là 29 – 32 mm. Sau khi điều chỉnh vặn chặt đai hãm vít điều chỉnh.

Hình : Phương pháp điều chỉnh lực nén chân vịt

e. Nâng chân vịt bằng tay
Dừng máy xoay tay nâng chân vịt theo ngược chiều kim đồng hồ chân vịt sẽ được
nâng lên và ngược lại.

Hình: Cách nâng chân vịt bằng tay
f. Điều chỉnh lực căng c...
Chương 3: Vn hnh v sửa chữa.
1.1. Vn hnh v sửa chữa máy 1 kim thắt nút
1.1.1. Vận hành
1.1.1.1. Quy tắc an toàn
1.1.1.2. Hướng dẫn lắp chỉ
Chỉ từ cuộn qua các lỗ dẫn chỉ trên cọc chỉ của máy, qua đồng tiền dẫn chỉ phụ, qua các
lỗ và vị trí dẫn chỉ qua giữa hai đồng tiền kẹp chỉ, vòng qua râu tôm (lò xo giật chỉ) qua càng
nâng chân vịt, lên trên qua lỗ cần giật chỉ từ phải sang trái xuống móc dẫn chỉ dưới, xuống
móc dẫn chỉ ở dưới trụ kim vào lỗ ôm kim, qua lỗ kim từ rãnh dài sang rãnh ngắn.
Hình: Hướng dẫn xâu chỉ trên máy may bằng một kim
1.1.1.3. Thao tác vận hành
a. Lắp kim máy
Tắt công tắc máy chờ cho động điện ngừng hoạt động trước khi lắp kim, máy sử
dụng kim DB x 1. Chọn chỉ số kim theo chỉ số chỉ tính chất của nguyên liệu may. Quay
puly máy sao cho trụ kim đi lên vị trí cao nhất. Nới lỏng vít bắt kim số (2), giữ kim sao cho
phần lõm (A) của kim quay về phía bên phải theo hướng nhìn (B). Đẩy kim theo hướng mũi
Tài liệu may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu may - Người đăng: linhpuugaru95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tài liệu may 9 10 254