Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn kĩ thuật số

Được đăng lên bởi duc-lam-tran
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 2481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ SỐ

Giảng viên: ThS.Nguyễn Hồng Hoa
Điện thoại : 0904505559
Email

: hoanh@ptit.edu.vn

Bộ môn

: Kỹ thuật điện tử - Khoa KTĐT1

Học kỳ I - Năm học 2009 - 2010

BÀI GIẢNG MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
* Mục đích:
- Giúp sinh viên nắm được phương pháp phân tích cũng như thiết kế, chế tạo
một hệ thống số.
- Giúp sinh viên nắm được thế nào là phần cứng, phần mềm, mối liên hệ giữa
phần cứng, phần mềm.
- Là cơ sở để sinh viên học tiếp hệ thống số, vi xử lý,…
* Đối tượng: Cao đẳng Viễn thông
* Thời lượng: 4 đvht
- Lý thuyết : 46 tiết
- Kiểm tra : 2 tiết
- Thí nghiệm: 12 tiết
* Điểm thành phần:
- Chuyên cần
: 10%
- Kiểm tra
: 10%
- Thí nghiệm
: 10%
- Thi kết thúc học phần
: 70%

GIẢNG VIÊN: THS.NGUYỄN HỒNG HOA
BỘ MÔN KTĐT – KHOA KTĐT1

2

1

BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ

BÀI GIẢNG MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ
NỘI DUNG
¾ Chương 1: Hệ đếm
¾ Chương 2: Đại số Boole
¾ Chương 3: Cổng logic
¾ Chương 4: Mạch logic tổ hợp
¾ Chương 5: Mạch logic tuần tự
¾ Chương 6: Mạch phát xung
¾ Chương 7: Bộ nhớ bán dẫnGIẢNG VIÊN: THS.NGUYỄN HỒNG HOA
BỘ MÔN KTĐT – KHOA KTĐT1

3

BÀI GIẢNG MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ
TÀI LIỆU HỌC TẬP
-Tài liệu chính : Giáo trình Điện tử số, Trần Thị Thúy Hà – Đỗ Mạnh Hà,
Học viện CNBCVT, 2008
- Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Kỹ thuật số - Trần Văn Minh, NXB Bưu điện, 2002
2. Cơ sở kỹ thuật điện tử số - Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, NXB Giáo
dục, 1996
3. Kỹ thuật số - Nguyễn Thuý Vân, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1994
4. Giáo trình kỹ thuật số - Nguyễn Viết Nguyên, NXB Giáo dục, 2004
5. Toán logic và kỹ thuật số - Nguyễn Nam Quân, Khoa ĐHTC, 2004
6. Cấu trúc máy vi tính – Trần Quang Vinh, NXB ĐHQG HN, 2005
7. Fundamentals of logic design, fourth edition, Charles H.Roth, Prentice
Hall, 1991
8. Digital engineering design, Richard F.Tinder, Prentice Hall, 1991
GIẢNG VIÊN: THS.NGUYỄN HỒNG HOA
BỘ MÔN KTĐT – KHOA KTĐT1

4

2

BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ

BÀI GIẢNG MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ
Chương 1 – HỆ ĐẾM
1.1. Biểu diễn số
1.2. Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm
1.3. Số nhị phân có dấu
1.4. Dấu phẩy động
1.5. Một số mã nhị phân thông dụng

GIẢNG VIÊN: THS.NGUYỄN HỒNG HOA
BỘ MÔN KTĐT – KHOA KTĐT15

BÀI GIẢNG MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ
Biểu diễn số
* Nguyên tắc: Dùng một số hữu hạn các ký hiệu ghép với nhau theo qui
ước về vị trí.
- Số ký hiệu được dùng là cơ số của hệ.
- Giá trị biểu diễn của các chữ khác nhau được ...
BÀI GING MÔN ĐIN T S
www.ptit.edu.vn 1
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
BÀI GING MÔN
ĐIN T S
Ging viên: ThS.NguynHng Hoa
Đinthoi : 0904505559
Email : hoanh@ptit.edu.vn
B môn : K thut đint - Khoa KTĐT1
Hck I - Nămhc 2009 - 2010
www.ptit.edu.vn
GING VIÊN: THS.NGUYN HNG HOA
2
BÀI GING MÔN: ĐIN T S
B MÔN KTĐT – KHOA KTĐT1
GII THIU MÔN HC
* Mc đích:
- Giúp sinh viên nm đượcphương pháp phân tích cũng như thiếtkế, chế to
mth thng s.
- Giúp sinh viên nm đượcthế nào là phncng, phnmm, mi liên h gia
phncng, phnmm.
-Làcơ sởđsinh viên hctiếph thng s, vi x lý,…
* Đốitượng: Cao đẳng Vin thông
* Thilượng: 4 đvht
-Lýthuyết : 46 tiế
t
-Kim tra : 2 tiết
- Thí nghim: 12 tiết
* Đim thành phn:
-Chuyêncn : 10%
-Kim tra : 10%
- Thí nghim : 10%
-Thikết thúc hcphn : 70%
tài liệu môn kĩ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn kĩ thuật số - Người đăng: duc-lam-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
tài liệu môn kĩ thuật số 9 10 530