Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn lò hơi

Được đăng lên bởi nguyenvanmanqb
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1 :Những ảnh hưởng của hệ số không khí thừa đến quá trình cháy
a)
Một độ thừa không khí quá lớn, lại là điều bất lợi, vì nó làm giảm nhiệt độ
của lò,giảm lượng nhiệt hấp thụ bằng bức xạ của buồng lửa làm tăng nhiệt độ của
khói đối lưu, dẫn tới làm tăng nhiệt độ khói sau buồng lửa.
b)
c)

Chế độ làm việc của hệ thống thay đổi

Lọt gió lạnh vào lò và vào hệ thống chế biến nhiên liệu
d)

Chất lượng nhiên liệu được cung cấp xấu

Câu 2: Kiểm trước khi vận hành lò hơi.
Bước 1 : Chuẩn bị
a- Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, nước, dầu, gaz.
b- Kiểm tra mức dầu trong bồn nhiên liệu.
c- Kiểm tra mức nước trong bồn nước và chất lượng nước.
d- Mở các van của đường hút và cấp dầu, van trên đường hút và cấp nước, van gaz
mồi.
e- Kiểm tra mực nước trong lò hơi, các hệ thống đo lượng, chỉ thị, vệ sinh tế bào
quang điện, cửa quan sát.
f- Kiểm tra các hệ thống an toàn của lò hơi.
Kiểm tra : bình chứa cao áp, đồng hồ đo, hệ thống điều khiển
Điều quan trọng nhất là không cho phép ứng suất nhiệt ảnh hưởng quá mức tới các
bộ phận của lò hơi, gây biến dạng có thể nứt vỡ.
Câu 3:trình bày ý nghĩa đo thần phần khói và mục đích.
Trong quá trình cấp hơi, lò phải giữa đúng chế độ đốt tức là phải đảm bảo nhiên
liệu cháy hoàn toàn, nếu có nhiều khói đen thì phải cấp thêm gió, tăng sức hút ; nếu

không nhìn rõ khói thì phải hạn chế viêc cấp gió, giảm sức hút. Nếu khói ra có mầu
xám là chế độ đốt tốt.
Xác định nồng độ chất gây ô nhiễm.
Xác định lượng khí thải.
a)

Lò hơi đốt than ,CO2,CO.SO2,SO3…….1kg than cho 7,5 m3 khí thải
b)

c)

Lò hơi đốt củi: CO2,CO,N2………….1kg củi cho 4,23 m3 khí

Lò hơi dầu F.O: CO2,CO ,SO2, SO3 …….1kg dầu cho 11,5 m3 khí thải

CÂU 1:
Hãy xác định thành phần của khối lượng làm việc của than loại J ,nếu biết thành phần khối
lượng cháy .
C c=78,5 ; H c =5,6 ; Scc =0,4 ; N c =2,5 ;O c =13 ; A k =15 ;W lv=12
Giải
Độ tro khối lượng làm việc:
100−W lv
100−12
A lv =A k
=15
=13,2
100
100
Các thành phần ở khối lượng làm việc:
100−( Alv +W lv ) 100−( 13,2+12)
Ta có :
=
=0,748
100
100
Clv =C c . 0,748=78,5 . 0,748=58,718
lv

c

H =H . 0,748=5,6 . 0,748=4,188
lv

c

S c =S c . 0,748=0,4 . 0,748=0,299
lv

c

lv

c

N =N . 0,748=2,5. 0,748=1,87

O =O . 0,748=13 . 0,748=9,724
Nhiệt trị thấp của khối lượng làm việc:
Q lvt =339C lv +1030 H lv −109 ( Olv−S lvc ) −25 W lv =¿

KJ
(¿¿ Kg)
(
¿ 339.58,718+1030 . 4,188−109 9,724−0,299 )−25 .12=22891,717=22,891¿
Nhiệt trị cao ở khối lượng làm việc:
kJ
(¿¿ kg )
Qlvc =Qlvt +225 H lv +25 W lv =22891,717+225. 4,188+25. 12=...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1 :Những ảnh hưởng của hệ số không khí thừa đến quá trình cháy
a) Một độ thừa không khí quá lớn, lại là điều bất lợi, vì nó làm giảm nhiệt độ
của lò,giảm lượng nhiệt hấp thụ bằng bức xạ của buồng lửa làm tăng nhiệt độ của
khói đối lưu, dẫn tới làm tăng nhiệt độ khói sau buồng lửa.
b) Chế độ làm việc của hệ thống thay đổi
c) Lọt gió lạnh vào lò và vào hệ thống chế biến nhiên liệu
d) Chất lượng nhiên liệu được cung cấp xấu
Câu 2: Kiểm trước khi vận hành lò hơi.
Bước 1 : Chuẩn bị
a- Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, nước, dầu, gaz.
b- Kiểm tra mức dầu trong bồn nhiên liệu.
c- Kiểm tra mức nước trong bồn nước và chất lượng nước.
d- Mở các van của đường hút và cấp dầu, van trên đường hút và cấp nước, van gaz
mồi.
e- Kiểm tra mực nước trong lò hơi, các hệ thống đo lượng, chỉ thị, vệ sinh tế bào
quang điện, cửa quan sát.
f- Kiểm tra các hệ thống an toàn của lò hơi.
Kiểm tra : bình chứa cao áp, đồng hồ đo, hệ thống điều khiển
Điều quan trọng nhất là không cho phép ứng suất nhiệt ảnh hưởng quá mức tới các
bộ phận của lò hơi, gây biến dạng có thể nứt vỡ.
Câu 3:trình bày ý nghĩa đo thần phần khói và mục đích.
Trong quá trình cấp hơi, lò phải giữa đúng chế độ đốt tức là phải đảm bảo nhiên
liệu cháy hoàn toàn, nếu có nhiều khói đen thì phải cấp thêm gió, tăng sức hút ; nếu
Tài liệu môn lò hơi - Trang 2
Tài liệu môn lò hơi - Người đăng: nguyenvanmanqb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu môn lò hơi 9 10 977