Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu nâng hạ kính Kia foter 2012

Được đăng lên bởi c-and-c9b-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
G 1.6 DOHC > Body Electrical System > Power Windows >
Components and Components Location
Component Location

1. Instrument panel junction box
(Power window relay)
2. Passenger window switch
3. Rear window switch
4. Front window motor
5. Rear window motor

6.
7.
8.
9.

Front window motor
Rear window motor
Driver power window main switch
Rear window switch

G 1.6 DOHC > Body Electrical System > Power Windows >
Description and Operation

Operation
Function Of Safety Power Window

When all door (Front, Rear) power window auto-up switch is operated, safety
function is activated.
1 Safety function condition
. When detect the force of 100N during the window rising, window is
reversed.
2 Length of window reversing (except holding the auto-up switch)
. A. When detect the jamming during the 4mm ~ 250mm from top of the
door.
→ Window is reversed until 300mm from top of the door.

B. When

detect the jamming over the 250mm from top of the door.
→ Window is reversed until 50mm from jamming position.
→ Window is reversed 50mm or bottom position in case of 50mm
reversing distance.

C. When

detect the jamming over 300mm from top of the door.
→ Window stops at reverse point.

3 Length of window reversing (holding the auto-up switch)
. A. When detect the jamming during holding the auto-up switch.
→ Window is reversed until 25mm from jamming position.
B. Auto-up function is not available during the 5 seconds from above
condition.

→ When holding the auto-up switch, window is operated as a manual-up
function. (Safety function is not activated.)
C. When detect the jamming during holding the auto-up switch again.
→ Window is reversed until 25mm from jamming position.
D. When holding the auto-up switch after 5 seconds from above condition.
→ Window is reverse until 25mm from jamming position.

4 Safety function is not available area
. Safety function is not available during the 4mm from top of the door.
Initializing Method Of The Safety Power Window

1.

Position counter and
position initialization
(1 Position counter
) Window position
counting is
implemented by use
of one Hall Effect
sensor (HEF)
connected to timer
capture unit of the
Controller with a
resolution of 180°
electrical.
Even the battery
was separated from
the car, it must keep
the window position
information.
(2 Position initialization
) For position
initialization,
position counter
detect the upper
mechanical stop and

lower mechanical
Position. Motor
control unit (MCU)
allow only Manual
mode activity
(without...
G 1.6 DOHC > Body Electrical System > Power Windows >
Components and Components Location
Component Location




!
"
#!
$
%&'
(
G 1.6 DOHC > Body Electrical System > Power Windows >
Description and Operation
Tài liệu nâng hạ kính Kia foter 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu nâng hạ kính Kia foter 2012 - Người đăng: c-and-c9b-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tài liệu nâng hạ kính Kia foter 2012 9 10 449