Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập môn Thiết kế

Được đăng lên bởi Lâm Phan Thanh
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN
MÔN HỌC

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

PGS.TS DƯƠNG HỒNG THẨM
09/14/2014

Instructor: Dương Hồng Thẩm

1

09/14/2014

Instructor: Dương Hồng Thẩm

2

LỜI NÓI ĐẦU
THIẾT KẾ LÀ KỸ NĂNG CỐT LÕI CỦA MỌI SINH
VIÊN KỸ THUẬT, TRƯỚC KHI ĐỊNH HÌNH KIẾN
THỨC HAY KINH NGHIỆM.
KỸ SƯ Ở CÔNG TRƯỜNG CŨNG PHẢI HIỂU CÔNG
VIỆC THIẾT KẾ (TK BIỆN PHÁP THI CÔNG)
THIẾT KẾ CẦN ĐẢM BẢO KHÔNG THIẾU KHÔNG
DƯ TẢI, ĐẶT TẢI ĐÚNG VÀ THIẾT KẾ VẬT LIỆU
(KÍCH THƯỚC CƯỜNG ĐỘ GIÁ THÀNH) MỘT
CÁCH HỢP LÝ, ĐẢM BẢO KẾT CẤU BỀN, CỨNG,
GIÁ THÀNH HỢP LÝ.
THIẾT KẾ KHÔNG NÊN BỊ XEM NHẸ. NHƯNG CẦN
CHUYÊN NGHIỆP.

09/14/2014

Instructor: Dương Hồng Thẩm

3

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
CHƯƠNG 1 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
THIẾT KẾ SƠ BỘ
THIẾT KẾ CHI TIẾT
- Hệ đỡ mái (Vì kèo, khung, mái)
- Hệ đỡ sàn (đổ tại chỗ, dự ứng lực)
- Khung
- Các cấu kiện khác (Hồ nước mái, Hồ nước ngầm, Cầu thang…)
- Nền và Móng
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BP THI CÔNG
CHƯƠNG 5: CẤU TẠO BỘ BẢN VẼ KỸ THUẬT

09/14/2014

Instructor: Dương Hồng Thẩm

4

CHƯƠNG 1
MỘT SỐ CHỈ DẪN VỀ THIẾT KẾ
CÔNG TRÌNH

09/14/2014

Instructor: Dương Hồng Thẩm

5

1. KHÁI NiỆM VỀ THIẾT KẾ

09/14/2014

Instructor: Dương Hồng Thẩm

THIẾT KẾ LÀ GÌ ? CÓ 6 THUỘC TÍNH
• ĐÁP ỨNG MỘT NHIỆM VỤ
(BỀN, CỨNG, KIÊN CỐ, KINH TẾ PHÙ HỢP)

•
•
•
•
•

SỬ DỤNG VẬT LIỆU
(ĐỊA PHƯƠNG, DỄ THI CÔNG, ÍT SAI SÓT)
SƠ ĐỒ TÍNH (ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ, DỄ KIỂM TRA
ĐIỀU CHỈNH)
PHÂN TÍCH (MAU, DỄ KIỂM TRA HIỆU CHỈNH)

CẤU TẠO (MAU, DỄ KIỂM TRA HIỆU CHỈNH)
THỬ NGHIỆM

ĐỂ THÀNH MỘT BẢN DỰ KIẾN HOÀN CHỈNH, BẢO ĐẢM
NHIỆM VỤ BAN ĐẦU, THI CÔNG ĐƯỢC VÀ TRONG HẠN
MỨC CHI PHÍ CHO PHÉP.
09/14/2014

Instructor: Dương Hồng Thẩm

7

•

NHIỆM VỤ
MỘT BỆNH VIỆN PHẢI ĐƯỢC CHỐNG ỒN, CÁCH ÂM VÀ
CHỐNG NHẢY LẦU

•

SỬ DỤNG VẬT LIỆU
VẬT LIỆU THÉP HẠN CHẾ SỬ DỤNG Ở VÙNG BIỂN, LỚP
BT BẢO VỆ CỐT THÉP DÀY HƠN

•

SƠ ĐỒ TÍNH





•

PHÂN TÍCH


•

SỬ DỤNG PHẦN MỀM

CẤU TẠO


•

KHỚP ĐẦU DẦM CỘT BÌA, KHỚP CHÂN CỘT TRONG,
THIẾT KẾ LƯỚI CỘT ĐỀU, KHOẢNG CÁCH HỢP LÝ;
HẠN CHẾ KÍCH THƯỚC NGOẠI CỠ TRONG CT
TRÁNH CHÊNH LỆCH ĐỘ CỨNG QUÁ MỨC
NHẤT QUÁN

TUÂN THỦ CẤU TẠO MẪU

THỬ NGHIỆM

09/14/2014

Instructor: Dương Hồng Thẩm

8

TRÌNH TỰ NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ
1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
2. ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ KẾT CẤU
3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
4. THIẾT KẾ SƠ BỘ - CHỌN PHƯƠNG ÁN
5. THIẾT KẾ KỸ THUẬT
6. THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG
7. THIẾT KẾ BP THI CÔNG
8. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG
9. TỔNG DỰ TOÁN –
09/14/201410. TRÌNH DUYỆT

9

1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
 YÊU CẦU CỦA...
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH
PGS.TS DƯƠNG HỒNG THẨM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN
09/14/2014 1 Instructor: Dương Hồng Thẩm
MÔN HỌC
Tài liệu ôn tập môn Thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn tập môn Thiết kế - Người đăng: Lâm Phan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Tài liệu ôn tập môn Thiết kế 9 10 219