Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu PLC

Được đăng lên bởi nhathao-com
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 870 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nguyễn văn Huyên – Consair90 – 0937 589 040 –
huyen.nv08@gmail.com

PHẦN I
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG CHO MÔ HÌNH
1. Làm việc với phần mềm Tia Portal
1.1. Cách tạo một Project
Bước 1: từ màn hình desktop nhấp đúp chọn biểu tượng Tia Portal V11

Bước 2 : Click chuột vào Create new project để tạo dự án.

Bước 3 : Nhập tên dự án vào Project name sau đó nhấn create

Bước 4 : Chọn configure a device

Vietcongnghe.net

Page 1

Nguyễn văn Huyên – Consair90 – 0937 589 040 –
huyen.nv08@gmail.com

Bước 5 : Chọn add new device

Bước 6 : Tới đây có 2 cách để khai báo phần cứng:
Cách 1:
Chọn đúng loại CPU PLC bạn đang có sau đó chọn Add

Vietcongnghe.net

Page 2

Nguyễn văn Huyên – Consair90 – 0937 589 040 –
huyen.nv08@gmail.com

Project mới được hiện ra

Vietcongnghe.net

Page 3

Nguyễn văn Huyên – Consair90 – 0937 589 040 –
huyen.nv08@gmail.com
Tìm đến mục Main (OB1) để bắt đầu mở cửa sổ viết chương trình

Cách 2:
Tìm đến Unspecified CPU 1200 và làm như hình dưới

Vietcongnghe.net

Page 4

Nguyễn văn Huyên – Consair90 – 0937 589 040 –
huyen.nv08@gmail.com

Một bảng như bên dưới hiện ra chọn Detect : lúc này chương trình sẽ tự dò ra CPU mà
bạn đang có

Vietcongnghe.net

Page 5

Nguyễn văn Huyên – Consair90 – 0937 589 040 –
huyen.nv08@gmail.com

CPU của bạn hiện ra:

Vietcongnghe.net

Page 6

Nguyễn văn Huyên – Consair90 – 0937 589 040 –
huyen.nv08@gmail.com

Lúc này tìm đến mục Main (OB1) để bắt đầu mở cửa sổ viết chương trình

1.2. Cách đặt tên Tag vào tạo Vùng nhớ người dùng (Khối DB)
Vào Defaut Tag Table để đặt tên cho các vùng nhớ

Vietcongnghe.net

Page 7

Nguyễn văn Huyên – Consair90 – 0937 589 040 –
huyen.nv08@gmail.com

Lần lượt đặt tên cho các ngõ vào/ra, vùng nhớ trung gian....được dùng trong project

Nhóm tag : Với dự án lớn bao gồm nhiều Tag việc tạo nhóm Tag để dễ quan lý là khá
quan trong. Cách tao như sau: chọn add new tag table như hình dưới

Tạo vùng nhớ DB : DB thường để cung cấp bộ nhớ cho các biến dữ liệu . Có hai loại
của khối dữ liệu DB : Global DB nơi mà tất cả các OB, FB và FC có thể đọc được dữ
liệu lưu trữ, hoặc có thể tự mình ghi dữ liệu vào DB, và Instance DB được gán cho
một FB nhất định.

Vietcongnghe.net

Page 8

Nguyễn văn Huyên – Consair90 – 0937 589 040 –
huyen.nv08@gmail.com
Khối DB là khối vùng nhớ do người dùng tạo nên, ưu điểm của khối này so với các
vùng nhớ trung gian M là dễ quản lý, không cần phải nhớ địa chỉ vùng nhớ. Đây là
chức năng nổi bật của dòng S7-1200 này.
Tất cả các vùng nhớ trung gian trong giáo trình này đều sử ...
Nguyễn văn Huyên – Consair90 0937 589 040
huyen.nv08@gmail.com
Vietcongnghe.net Page 1
PHN I
CƠ SỞ LÝ THUYT CHUNG CHO MÔ HÌNH
1. Làm vic vi phn mm Tia Portal
1.1. Cách to mt Project
Bước 1: t màn hình desktop nhp đúp chọn biểu tưng Tia Portal V11
Bước 2 : Click chuột vào Create new project đto dán.
Bước 3 : Nhp tên d án vào Project name sau đó nhn create
Bước 4 : Chn configure a device
Tài liệu PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu PLC - Người đăng: nhathao-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Tài liệu PLC 9 10 0