Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu PLC s7200

Được đăng lên bởi Hà Tiến Cường
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 20 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
PHÒNG THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN 1

Tài Liệu:

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN I
(Phần PLC)

Biên soạn: Phòng TN Kỹ Thuật Điện (B3)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2008

Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1

MỤC LỤC
Trang
Mục lục

....................................................................................................

2

Giới thiệu

....................................................................................................

3

Chương 1 Tìm hiểu PLC (Bài 1) .................................................................

4

Chương 2 Hướng dẫn các bài thí nghiệm về PLC ....................................... 21
Vấn đề 1

ĐK khởi động, đảo chiều động cơ KĐB (Bài 2.1) ............ 22

Vấn đề 2

Điều khiển quá trình theo thời gian (Bài 2.2)................... 25

Vấn đề 3

Điều khiển dây chuyền công nghiệp (Bài 2.3) ................. 27

Vấn đề 4

Điều khiển bãi đậu xe (Bài 2.4)........................................ 29

Vấn đề 5

Điều khiển phân loại và đếm sản phẩm (Bài 2.5) ............ 31

Chương 3 Hướng dẫn làm bài chuẩn bị và bài báo cáo thí nghiệm............. 33

Phần 1: PLC

Trang 2

Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1

GIỚI THIỆU
Thí nghiệm Kỹ thuật điện 1 gồm 2 phần:
-

Phần 1: Làm quen với PLC và một vài ứng dụng của nó trong thực tế

-

Phần 2: Các thí nghiệm vật lý về những kiến thức đã học trong môn Kỹ thuật điện I

Tập tài liệu này sẽ giới thiệu với sinh viên nội dung thí nghiệm của Phần 1

Mục đích
– Làm quen với các thiết bị công nghiệp: thiết bị động lực và thiết bị điều khiển.
– Làm quen với khái niệm điều khiển cứng (bằng thiết bị, dây nối) và điều khiển mềm (bằng
chương trình).
– Tìm hiểu về bộ điều khiển bằng chương trình (PLC)
– Tìm hiểu về cách sử dụng PLC để điều khiển các đối tượng đơn giản.

Công cụ thí nghiệm
– Bộ PLC S7 – 200, CPU 212, 216, hay 226.
– Phần mềm STEP7 – MicroWIN/16, hay STEP7 – MicroWIN/16.
– Các thiết bị đầu vào và ra.

Lưu ý:
– Sinh viên sẽ thí nghiệm 2 trong số 5 vấn đề về PLC được đưa ra trong tập tài liệu này. Cán
bộ hướng dẫn sẽ quyết định những vấn đề mà sinh viên cần thực hiện.
– Trước mỗi buổi thí nghiệm, sinh viên cần soạn trước bài chuẩn bị cho vấn đề đã được chỉ
định vào buổi đó (theo mẫu ở Chương 3). Sinh viên phải trình cho cán bộ hướng dẫn các
bài chuẩn bị này, nếu không sẽ không được vào thí nghiệm.
– Sau đợt thí nghiệm, sinh viên sẽ nộp báo cáo (theo mẫu ở Chương 3) để được tính điểm cho
phần thí nghiệm về PLC.
– Sinh viên sẽ đ...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA ĐIN – ĐIN T
PHÒNG THÍ NGHIM K THUT ĐIN 1
Tài Liu:
HƯỚNG DN THÍ NGHIM K THUT ĐIN I
(Phn PLC)
Biên son: Phòng TN K Thut Đin (B3)
TP. H CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2008
Tài liệu PLC s7200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu PLC s7200 - Người đăng: Hà Tiến Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tài liệu PLC s7200 9 10 929