Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu sửa chữa cơ cấu phân phối khí

Được đăng lên bởi Hoàng Giáp
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 9669 lần   |   Lượt tải: 35 lần
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG

GIÁO TRÌNH
NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ
MÔ ĐUN 17: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CƠ CẤU PHÂN
PHỐI KHÍ.
SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Tác giả: TRẦN TUẤN HẢI

Hải phòng - Năm 2012
1

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG
CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ.
Tổng giờ
Mô đun 18
SỬA CHỮA VÀ
BẢO DƯỠNG CƠ CẤU
PHÂN PHỐI KHÍ

Thời gian (h)
Lý thuyết Thựchành
15h

80h

95h

MỤC TIÊU
Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng:
+Trình bày đúng nhiệm vụ, phân loại cơ cấu phân phối khí.
+Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của cơ cấu phân phối khí dùng trên
động cơ ôtô.
+ Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của cơ cấu phân phối khí.
+ Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa
hư hỏng của các chi tiết.
+Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được cơ cấu phân phối khí đúng quy
trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
+Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ
cấu phân phối khí bảo đảm chính xác và an toàn lao động.
NỘI DUNG
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
T.T Tên các bài trong mô đun
Thời gian(giờ)
Tổng số
Lý thuyết
Thực hành
1
Nhận dạng,tháo lắp cơ cấu
phân phối khí
19
3
16
2

Sửa chữa cụm xúpap

23

3
20

3
4
5

Sửa chữa con đội và cần bẩy
Sửa chữa trục cam và bánh
răng cam
Bảo dưỡng cơ cấu phân phối
khí
Cộng

20

3

18

3

17
15

15

3

12

95

15

80

2. Điều kiện thực hiện.
2.1. Vật liệu:
2

+ Dầu bôi trơn, Mỡ bôi trơn và Dung dịch rửa
+ Bột màu, cát rà
+ Giẻ sạch
+ Roăng đệm, Keo dán và các Phớt chắn dầu
2.2. Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Bộ dụng cụ cầm tay nghề ô tô
+ Pan me, thước cặp, đồng hồ so, căn lá, thước đo góc
+ Cân lực Lòxo
+ Mũi chống tâm
+ Thiết bị kiểm tra độ kín của xupáp bằng áp lực khí
+ Thiết bị mài rà xupáp và doa đế xupáp
+ Khay đựng
+ Máy chiếu Overhead
+ Máy vi tính
+ Projector
+ Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành
2.3. Học liệu:
+ Tài liệu hướng dẫn mô đun cơ cấu phân phối khí
+ Các tài liệu tham khảo khác
+ Phiếu kiểm tra
2.4. Nguồn lực khác:
+ Cơ sở sửa chữa ôtô có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để học viên thực tập nâng cao
tay nghề.

3

Tổng giờ
BÀI 1
NHẬN DẠNG, THÁO LẮP CƠ
CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

19

Thời gian(giờ)
Lý thuyết Thực hành
3h

16h

MỤC TIÊU
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, phân loại và nguyên tắc hoạt động của các loại cơ cấu phân
phối khí
-Tháo, lắp cơ cấu phân phối khí ...
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG
GIÁO TRÌNH
NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ
MÔ ĐUN 17: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CƠ CẤU PHÂN
PHỐI KHÍ.
SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Tác giả: TRẦN TUẤN HẢI
Hải phòng - Năm 2012
1
tài liệu sửa chữa cơ cấu phân phối khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu sửa chữa cơ cấu phân phối khí - Người đăng: Hoàng Giáp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
tài liệu sửa chữa cơ cấu phân phối khí 9 10 736