Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu sửa chữa của hãng Komatsu

Được đăng lên bởi sanhocbong
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 4 lần
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MAIN CAUSES OF FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
JUDGEMENT ABOUT FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
LEVEL OF FAILURE AND JUDGEMENT ON REUSE . . . . . . . 5
EXAMPLES OF FAILURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Shaft
• Shaft and Bearing
• Coupling
• Valve plate
• Bearing plate
• Cylinder barrel
• Shoe retainer
• Piston sub-assembly
• Thrust plate
• Rocker cam
• Cradle

FORM NO. SEBG4160-1

Printed in Japan

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu sửa chữa của hãng Komatsu - Người đăng: sanhocbong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tài liệu sửa chữa của hãng Komatsu 9 10 753