Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu sửa chữa lcd

Được đăng lên bởi vanchanh561991
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 1994 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Sửa Màn Hình LCD

Tác giả: Jestine Yong

Bạn không thể cho miễn phí E-book này.
Bạn không ñược quyền phân phối lại E-book này.
Quyền tác giả@mọi tác quyền ñều ñược bảo lưu
Cảnh báo! ðây là tài liệu có bản quyền; không nội dung nào trong ñây ñược sao
chép hoặc phát tán dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm hình ảnh, bài vở, hoặc
phát tán bằng thiết bị lưu trữ mà không có sự cho phép kèm ngày tháng và chữ ký
của tác giả. Bạn không thể chỉnh sửa, thay ñổi, hoặc làm mới lại tài liệu này dưới
bất cứ cách thức nào.
Jestine Yong có ñầy ñủ quyền trước luật bảo vệ sở hữu trí tuệ bao gồm nội dung, ý
tưởng trong tài liệu này. Hãy ý thức rằng Ebay tích cực hợp tác trong việc khóa tài
khoản người vi phạm bản quyền và hỗ trợ truy bắt hợp pháp việc vi phạm.
Những ñiều cần biết về pháp lý
Bạn ñọc ñược cảnh báo rõ ñể cân nhắc và tiếp nhận và ñể tránh các nguy cơ có
thể. E-book này chỉ dành cho mục ñích thông tin và tác giả không có bất cứ trách
nhiệm và nghĩa vụ nào với giá trị của thông tin này. Mọi cố gắng ñã ñược thực hiện
ñể kiểm chứng thông tin ñược cung cấp ở ñây, tác giả không chịu bất cứ trách
nhiệm nào về chịu ñựng mất mát, tổn hại, lỗi, không chính xác, thiếu sót hoặc phiền
phức xảy ra do thông tin này bởi bất cứ ai. Phần lớn các thủ thuật và bí quyết ñã
trình bày chỉ nên ñược thực hiện bởi các kỹ sư/kỹ thuật viên ñiện tử có ñủ khả năng
thích hợp. Hãy cẩn thận bởi thiết bị ñiện tử có thể nguy hiểm khi tháo ra. Bất cứ sự
coi thường ñược hiểu nào về chính sách, con người hoặc tổ chức cụ thể ñều
không có chủ ý.
Nếu bạn có thông tin liên quan tới việc bán lại hoặc sao chép E-book này bất hợp
pháp, vui lòng báo cho.

tức

là nếu có bất cứ sự coi thường nào trong từ ngữ thì ñó là ngoài chủ ý của tác giả

Nội dung
1. Thông hiểu công nghệ hiển thị tinh thể lỏng (LCD) --------------------------------------- 7
2. Tổng quan các mạch màn hình LCD ---------------------------------------------------------- 17
3. Sơ ñồ khối màn hình LCD-------------------------------------------------------------------------- 19
4. Thông hiểu bo cấp nguồn -------------------------------------------------------------------------- 20
5. Thông hiểu mainboard/bo AD -------------------------------------------------------------------- 26
6. Thông hiểu bo cao áp -------------------------------------------------------------------------------- 30
7. Thông hiểu mạch khởi ñộng----------------------------------------------------------------------- 40
8. Thông hiểu backlight (ñèn)----------------------------...
Sửa Màn Hình LCD
Tác giả: Jestine Yong
tài liệu sửa chữa lcd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu sửa chữa lcd - Người đăng: vanchanh561991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
tài liệu sửa chữa lcd 9 10 95