Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu subversion

Được đăng lên bởi cnttctu
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu về Subversion

Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Website: 

Giới thiệu về Subversion

Subversion
• Giới thiệu
• Các khái niệm cơ bản
• Sử dụng cơ bản
• Một số chủ đề nâng cao
• Phân nhánh và tổng hợp
• Quản trị kho dữ liệu
• Cấu hình máy chủ

07/08/12

Ngô Bá Hùng - 

2

Giới thiệu về Subversion

Subversion
• Giới thiệu
• Các khái niệm cơ bản
• Sử dụng cơ bản
• Một số chủ đề nâng cao
• Phân nhánh và tổng hợp
• Quản trị kho dữ liệu
• Cấu hình máy chủ

07/08/12

Ngô Bá Hùng - 

3

Giới thiệu về Subversion

Hệ thống theo dõi phiên bản
• Version Control System (VCS)
• Lưu trữ trực tuyến mã nguồn các dự án
• Theo dõi những thay đổi trên mã nguồn
• Trộn (merge) các đụng độ trên cùng một tập tin
• Mô hình tập trung
●

CVS, Subversion, Perforce

• Mô hình phân tán
●

07/08/12

Git, Mercurial, Darcs
Ngô Bá Hùng - 

4

Giới thiệu về Subversion

Subversion là gì ?
• Subversion (SVN) free/open source VCS
• Quản lý tập tin, thư mục và những thay đổi trên tập
tin/thư mục
• Phục hồi lại phiên bản cũ
• Phân tích lịch sử thay đổi của tập tin/thư mục
• Hoạt động trên mạng, người dùng phân tán

07/08/12

Ngô Bá Hùng - 

5

Giới thiệu về Subversion

Subversion cho mục đích gì ?
• Lưu trữ tập tin/thư mục; phục hồi các phiên bản
cũ; phân tích lịch sử thay đổi của tập tin/thư mục
theo thời gian
• Làm việc cộng tác với đồng nghiệp trên cùng
một tài liệu; theo dõi ai thay đổi gì trên tài liệu
• Phát triển phần mềm

07/08/12

Ngô Bá Hùng - 

6

Giới thiệu về Subversion

Lịch sử Subversion
• 2000: CollabNet () thử
thay thế mođun CVS trong ứng dụng CollabNet
Enterprise Edition (CEE) của họ
• 5/2000: Thiết kế chi tiết với sự tham gia của Karl
Fogel, tác giả của Open Source Development with
CVS (1999)

Karl Fogel

• 8/2001: Subversion chính thức được công bố dưới
bản quyền của CollabNet: Mã nguồn mở, tự do tải
về, sửa đổi, phân phối lại, không cần xin phép
07/08/12

Ngô Bá Hùng - 

7

Giới thiệu về Subversion

Kiến trúc Subversion
Working Copy
Management
Library

Repository
Access
apache
mod_dav

Local SVN DAV
Internet

mod_dav_svn

Client Library
svnserve
Command line
client app

GUI
client app

Subversion Repository
BSD

07/08/12

Ngô Bá Hùng - 

FSFS
8

Giới thiệu về Subve...
Giới thiệu về Subversion
Giới thiệu về Subversion
Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Website: http://sites.google.com/site/nbhung
tài liệu subversion - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu subversion - Người đăng: cnttctu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
tài liệu subversion 9 10 745