Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tẩy rửa

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhật Tâm
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG NGHỆ CÁC SẢN
PHẨM TẨY RỬA
CHƯƠNG 2: HÓA LÝ CÁC QUÁ
TRÌNH TẨY RỬA

TS. Lê Thị Hồng Nhan
1

2011-2012

Định nghĩa
Tẩy rửa = detergency= quá trình làm sạch (cleaning)
Chất tẩy rửa (detergent)= tác nhân khả năng làm sạch
Sự tẩy rửa bao gồm:
• Lấy đi các vết bẩn khỏi các bề mặt rắn ( vật dụng, vải
vóc)

• Giữ các vết bẩn đã lấy đi đang lơ lửng để tránh cho
chúng khỏi bám lại trên bề mặt ( hiện tượng chống tái
bám ).

Các yếu tố ảnh hưởng quá trình tẩy rửa

• Nước (pha nền)
• Loại vết bẩn
• Loại bề mặt

Nước

Nước là dung môi chính trong đa số các quá trình tẩy rửa trong gia đình
Vai trò của nước trong quá trình tẩy rửa:

+Hòa tan các chất
+Môi trường chứa và vận chuyển chất bẩn ra khỏi bề mặt tẩy rửa
+Dẫn nhiệt

+Tạo phản ứng hóa học

Nước

Quá trình tẩy rửa bắt đầu với:
•Làm ướt bề mặt
•Thấm vào bề mặt của dung dịch tẩy rửa
Nước

Dung dịch tẩy rửa có khả năng
thấm ướt

Sức căng bề mặt 72 mN/m

Sức căng bề mặt <30 mN/m
Cần chất HĐBM để
giảm sức căng bề mặt

Nước
: C8 monoglycoside

: C10 monoglycoside
: C12 monoglycoside
: C12=14 alkylpolyglycoside

Sức căng bề mặt của một số chất hoạt động bề mặt dạng
alkylglucoside khác nhau ở 60 oC trong nước cất

Nước
Độ cứng của nước => Sự tồn tại Ca 2+ và Mg 2+
Độ cứng của nước cũng là một tác nhân ảnh hưởng mạnh đến quá
trình tẩy rửa.
Có nhiều dạng đơn vị độ cứng được sử dụng
Tên đơn vị
mmol per litter
Miliequivalent per litter
German degree of hardness
Miligram per kilogram
English degree of hardness
American degree of hardness
French degree of hardness
(*) tương đương ppm (part per million)

Định nghĩa
1 mmol của ion canxi (Ca2+) trong 1 lít nước
20.04 mg của ion canxi (Ca2+) trong 1 lít nước
10 mg của canxi oxide (CaO) trong 1 lít nước
1mg của canxi carbonate (CaCO3) trong 1 lít nước
1 grain của canxi carbonate (CaCO3) trong 1 gal
(UK) nước
1 grain của canxi carbonate (CaCO3) trong 1 gal
(US) nước
1 mol (=100 g) của canxi carbonate (CaCO3)
trong 10 m3 nước

Ký hiệu
mmol/L
meq/L
od
mg/kg*
oe
oa
of

Nước
Độ chuẩn
Độ cứng tòan phần
Độ cứng tạm thời

Viết tắt
TH
TAC

Độ cứng vĩnh cửu

TH-TAC

Xác định
Muối canxi và magiê hòa tan
Bicarbonate, carbonate canxi và
magiê
Muối trung tính canxi và magiê
(sulfate và clorua Ca va Mg)

Độ cứng tạm thời hay độ cứng carbonat tạo bởi các muối Ca và Mg carbonat

và bicarbonat => dễ xử lý
Độ cứng vĩnh viễn tạo bởi các muối khác của Ca và Mg như sulphat, clorua
...=> khó xử lý

Nước
Phân bố tỷ lệ % độ cứng của nước tại nhà ở các phạm vi độ cứng khác
nhau

Nước

Vùng độ cứng
...
CÔNG NGHỆ CÁC SẢN
PHẨM TẨY RỬA
CHƯƠNG 2: HÓA LÝ CÁC QUÁ
TRÌNH TẨY RỬA
TS. Lê Thị Hồng Nhan
2011-2012
1
Tài liệu tẩy rửa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tẩy rửa - Người đăng: Nguyễn Nhật Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tài liệu tẩy rửa 9 10 724