Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu thiết kế nền móng

Được đăng lên bởi vangsonlang
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 2752 lần   |   Lượt tải: 3 lần
6

CHƯƠNG 1

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1 Khái niệm nền, móng
a. Nền công trình
Nền công trình là chiều dày lớp đất, đá
nằm dưới đáy móng, có tác dụng tiếp thu tải
trọng công trình bên trên do móng truyền xuống
từ đó phân tán tải trọng đó vào bên trong nền.
Một cách đơn giản có thể hiểu nền là nửa
không gian phía dưới đáy móng, còn một cách
cụ thể thì phải hiểu nền là một không gian có

h

giới hạn dưới đáy móng. Giới hạn này gần giống
với hình bóng đèn hoặc hình trái xoan, nó bắt H
đầu từ đáy móng và phát triển tới độ sâu Hnc từ
đáy móng. Hnc gọi là chiều sâu nén chặt và được
xác định từ điều kiện tính lún móng. Tại độ sâu
đó, ứng suất gây lún bằng 1/5 lần (bằng 1/10 lần
đối với đất yếu) ứng suất do trọng lượng bản

Hình 1.1 Nền và móng.

thân đất gây ra.
b. Móng công trình
Móng công trình là một bộ phận kết cấu bên dưới của công trình, nó liên kết với
kết cấu chịu lực bên trên như cột, tường… Móng có nhiệm vụ tiếp thu tải trọng từ
công trình và truyền tải trọng đó phân tán xuống nền.
Mặt tiếp xúc giữa đáy móng với nền bắt buộc phải phẳng và nằm ngang (không
có độ dốc). Mặt này được gọi là đáy móng. Khoảng cách h từ đáy móng tới mặt đất tự
nhiên gọi là chiều sâu chôn móng.
Vì nền đất có cường độ nhỏ hơn nhiều so với vật liệu bê tông, gạch, đá… nên
phần tiếp giáp giữa công trình và nền đất thường được mở rộng thêm, phần này được
gọi là móng (có thể gọi là bản móng). Để tiết kiệm vật liệu, người ta thường giật cấp
hoặc vát góc móng.
Đối với móng BTCT thường gồm các bộ phận sau:

7

- Giằng móng (đà kiềng): Có tác dụng đỡ tường ngăn bên trên và làm giảm độ
lún lệch giữa các móng trong công trình. Khi giằng móng được kết hợp làm dầm móng
để giảm độ lệch tâm móng thì phải tính toán nó như một dầm trong kết cấu khung.
- Cổ móng: Kích thước cổ móng có thể bằng với cột tầng trệt nhưng thường được
mở rộng thêm mỗi phía 2,5cm để tăng lớp bê tông bảo vệ cốt thép trong cổ móng.
- Móng (bản móng, đài móng): Thường có đáy dạng chữ nhật, bị vát có độ dốc
vừa phải, được tính toán để có kích thước hợp lý (tính toán trong chương 2, 3).
- Lớp bê tông lót: Thường dày 100, bê tông đá 4x6 hoặc bê tông gạch vỡ, vữa
ximăng mác 50÷100, có tác dụng làm sạch, phẳng hố móng, chống mất nước xi măng,
ngoài ra nó còn làm ván khuôn để đổ bê tông móng.
- Cuối cùng là nền công trình.
1.1.2 Phân loại nền, móng
a. Phân loại nền
Có hai loại là nền thiên nhiên và nền nhân tạo.
Nền thiên nhiên: Là nền đất với kết cấu tự nhiên, nằm ngay sát bên dưới móng
chịu đ...
6
CHƯƠNG 1
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1 Khái niệm nền, móng
a. Nền công trình
Nền công trình chiều dày lớp đất, đá
nằm dưới đáy móng, có tác dụng tiếp thu ti
trọng công trình bên trên do móng truyền xuống
từ đó phân tán tải trng đó vào bên trong nền.
Một cách đơn giản có thể hiểu nền là nửa
không gian phía dưới đáy ng, còn một cách
c th thì phải hiểu nn là mt không gian
giới hạn dưới đáy móng. Giới hạn này gần giống
với hình bóng đèn hoặc hình trái xoan, bắt
đầu tđáy móng và phát triển ti độ sâu H
nc
t
đáy móng. H
nc
gi là chiu sâu nén chặt được
xác định tđiều kiện tính lún móng. Tại độ sâu
đó, ứng suất gây lún bằng 1/5 lần (bng 1/10 lần
đối với đất yếu) ứng suất do trọng ợng bản
thân đất gây ra.
b. Móng công trình
Móng công trình là một bộ phận kết cấu bên dưới của công trình, nó liên kết với
kết cấu chu lực bên trên như cột, ờng… Móng có nhiệm v tiếp thu tải trọng từ
công trình và truyền tải trọng đó phân n xuống nền.
Mặt tiếp xúc giữa đáy móng với nền bắt buộc phải phẳng và nằm ngang (không
độ dốc). Mặt này được gọi đáy móng. Khoảng cách h từ đáy móng tới mặt đất t
nhiên gọi là chiều sâu chôn móng.
nền đất cường độ nhỏ hơn nhiều so với vật liệu bê tông, gạch, đá… nên
phần tiếp giáp gia công trình nền đất thường được mrộng thêm, phần y được
gọi là móng (có thgọi là bản móng). Để tiết kiệm vật liệu, người ta thưng giật cấp
hoặc vát góc móng.
Đối vi móng BTCT thường gồm các bộ phận sau:
nh 1.1
Nền và ng
.
h
H
tài liệu thiết kế nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu thiết kế nền móng - Người đăng: vangsonlang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
tài liệu thiết kế nền móng 9 10 494