Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thiết kế

Được đăng lên bởi Trung Bống
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn học Thiết kế đường ô tô

Môn học Thiết kế đường ô tô

 Chương I: Khái niệm chung về đường ô tô
 Chương II: Sự chuyển động của ô tô trên

 Thiết kế hệ thống thoát nước cho đường

đường
 Chương III: Thiết kế bình đồ tuyến
 Chương IV: Thiết kế trắc dọc và trắc ngang
 Chương V: Thiết kế cảnh quan
 Chương VI: Thiết kế nền đường
 Chương VII: Thiết kế mặt đường
 Chương VIII: Công tác khảo sát

 Thiết kế cải tạo đường ô tô
 Nút giao thông
 Thiết kế đường cao tốc

Vận tải và các hình thứ
thức vận tải
 Vận tải thuỷ

THIẾT KẾ ĐƯỜNG

 Vận tải hàng không
 Vận tải đường sắt
 Vận tải đường bộ

CHƯƠNG I : KHÁI NIỆ
NIỆM CHUNG VỀ
VỀ
ĐƯỜ
ĐƯỜNG Ô TÔ

Vận tải thuỷ

Vận tải hàng không

 Ưu điểm:

 Ưu điểm:

- Tiết kiệm năng lượng vận chuyển
- Vận chuyển được khối lượng lớn, đường dài,
hàng hóa cồng kềnh
 Nhược điểm:
- Hạn chế bởi luồng lạch, bến cảng, phương
tiện nên không linh hoạt
- Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết
- Tốc độ vận chuyển chậm

- Tốc độ cao nên tiết kiệm thời gian vận chuyển
- An toàn và tiện nghi, thích hợp với các cự ly
vừa và lớn
 Nhược điểm:
- Giá thành đắt
- Hạn chế bởi tuyến bay, sân bay, thiết bị,
phương tiện nên không cơ động, cần có các
phương tiện trung chuyển

Vận tải đường sắt
 Ưu điểm:

- Tốc độ khá cao
- Chuyên chở đường dài, giá cước rẻ
- Vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, khối lượng
vận chuyển lớn
 Nhược điểm:
- Hạn chế bởi tuyến đường, nhà ga, phương
tiện nên không cơ động

Vận tải đường bộ

Vận tải đường bộ

 Ưu điểm:

 Nhược điểm:
- Giá thành vận tải cao hơn đường sắt
- Tai nạn giao thông cao
- Gây ô nhiễm lớn

Hiện trạng và quy hoạch phát triển
giao thông đường bộ Việt Nam

Hiện trạng và quy hoạch phát triển
giao thông đường bộ Việt Nam

Xe trên đường ô tô

Xe trên đường ô tô

 Xe ô tô:

- Tải trọng tính toán thiết kế áo đường mềm là tải trọng

- Xe thiết kế là xe phổ biến trong dòng xe,
được người có thẩm quyền quyết định đầu tư
chấp thuận để tính toán các yếu tố của
đường, có kiểm định theo loại xe lớn hơn ít
được phổ biến

trục tiêu chuẩn

- Tải trọng tính toán thiết kế áo đường cứng là tải

trọng bánh xe được nhân thêm với hệ số xung kích

Xe trên đường ô tô

Đường ô tô và các yếu tố của đường ô tô

 Xe hai bánh

 Đường ô tô là một tổng hợp các công trình,

 Các loại xe khác

các trang thiết bị dùng cho xe chạy và để
phục vụ giao thông trên đường
 Để thể hiện một con đường trên bản vẽ,
thường dùng 3 hình chiếu:
- Hình chiếu bằng (Bình đồ tuyến)
- Hình chiếu đứng (Mặt cắt dọc - Trắc dọc)
- Hình chiếu cạnh (M...
Môn hc Thiết kế đường ô tô
Chương I: Khái nim chung về đường ô tô
Chương II: Schuyn động ca ô tô trên
đường
Chương III: Thiết kế bình đồ tuyến
Chương IV: Thiết kế trc dc và trc ngang
Chương V: Thiết kế cnh quan
Chương VI: Thiết kế nn đường
Chương VII: Thiết kế mt đường
Chương VIII: Công tác kho sát
Môn hc Thiết kế đường ô tô
Thiết kế hthng thoát nước cho đưng
Thiết kế ci to đường ô tô
Nút giao thông
Thiết kế đường cao tc
THI
THI
T K
T K
ĐƯ
ĐƯ
NG
NG
CHƯƠNG I
CHƯƠNG I
: KH
: KH
Á
Á
I NI
I NI
M CHUNG V
M CHUNG V
ĐƯ
ĐƯ
NG Ô TÔ
NG Ô TÔ
Vn ti thu
Vn ti hàng không
Vn ti đường st
Vn ti đường b
V
V
n
n
t
t
i
i
v
v
à
à
c
c
á
á
c
c
h
h
ì
ì
nh
nh
th
th
c
c
v
v
n
n
t
t
i
i
Tài liệu thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thiết kế - Người đăng: Trung Bống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Tài liệu thiết kế 9 10 514