Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thực tập khoa kỹ thuật công nghệ

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Đức
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi B¸o C¸o Thùc TËp

ĐỀ TÀI

BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA KỸ
THUẬT CÔNG NGHỆ

Giáo viên hướng dẫn

:

Họ tên sinh viên

:

SVTH NguyÔn V¨n QuyÕt – Líp C¬ KhÝ K5

-1-

Bµi B¸o C¸o Thùc TËp

Lời nói đầu
Hiện nay tất cả các trường trong cả nước ta đã áp dụng phương pháp học cho
sinh viên là vừa học lý thuyết vừa thực hành giúp mỗi sinh viên nắm rõ được kiến
thực , tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với những máy móc để gia công các sản
phẩm. Vì vậy trường đã tạo điều kiện cho chúng em có buổi thực tập.Đã giúp
chúng em nắm được nguyên lý tạo phoi, cấu tạo các bộ phận chính của máy công
cụ, các loại dụng cụ cắt gọt, gá lắp và đo lường trong cơ khí chế tạo.
Chúng em đã được làm quen và vận hành hệ thống công nghệ. Để tiến hành gia
công trên các máy công cụ như: Tiện, phay. Gia công răng, gia công lỗ…
Qua đột thực tâp cơ sở này giúp em định hướng được nội dung, lĩnh vực ngành sẽ
đào tạo, có những kiến thức thực tiễn để học tập.
Dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng với sự hướng dẫn và chỉ bảo của
các thầy ở khoa KTCN đã giúp em thêm được rất nhiều điều. Và đặc biệt là tự tay
em đã làm ra được những sản phẩn cho riêng mình.
Em xin cảm ơn các thầy đã nhiệt tình chỉ bảo chúng em suốt thời gian thực tập
vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn!

Nam Định ngày 07 tháng 09 năm 2010

NGUYỄN VĂN QUYẾT

SVTH NguyÔn V¨n QuyÕt – Líp C¬ KhÝ K5

-2-

Bµi B¸o C¸o Thùc TËp

Lời nói đầu...................................................................................................
Chương I: THƯỚC CẶP, PANME, ĐỒNG HỒ SO.....................................
Chương II : CÔNG NGHỆ TIỆN................................................................
Chương III : CÔNG NGHỆ PHAY.............................................................
Chương IV:CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BÁNH RĂNG................................
Chương V: CỖNG NGHỆ GIA CÔNG LỖ.................................................
Chương VI :CÔNG NGHỆ HÀN HÔ QUANG TAY..................................

SVTH NguyÔn V¨n QuyÕt – Líp C¬ KhÝ K5

-3-

Bµi B¸o C¸o Thùc TËp

Chương I: THƯỚC CẶP, PANME, ĐỒNG HỒ SO
1. Thước cặp ( caliper )
Là dụng cụ có tính đa dụng ( đo kích thước ngoài, kích thước trong, đo chiều
sâu) phạm vi đo rộng, độ chính xác tương đối cao, dễ sử dụng, giá thành rẻ…
Cấu tạo:

Phân loại:
- Thước cặp 1/10: đo được kích thước chính xác tới 0.1mm.
- Thước cặp 1/20: đo được kích thước chính xác tới 0.05mm.
- Thước cặp 1/50: đo được kích thước chính xác tới 0.02mm.
Cách đo:
- Trước khi đo cần kiểm tra xem thước có chín...
Bµi B¸o C¸o Thùc TËp
ĐỀ TÀI
BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA KỸ
THUẬT CÔNG NGHỆ
Giáo viên hướng dẫn :
Họ tên sinh viên :
SVTH NguyÔn V¨n QuyÕt – Líp C¬ KhÝ K5 - 1 -
Tài liệu thực tập khoa kỹ thuật công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thực tập khoa kỹ thuật công nghệ - Người đăng: Nguyễn Tiến Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Tài liệu thực tập khoa kỹ thuật công nghệ 9 10 366