Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Tiếng Việt cài đặt biến tần siemens MM440

Được đăng lên bởi Minh Minh
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2589 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MICROMASTER 440
0,12 kW – 250 kW
Hướng dẫn vận hành

Tài liệu cho người lắp máy

Tháng 07/05

Cảnh báo, Lưu ý và Chú ý

Tháng 7/05

Cảnh báo, lưu ý và chú ý
Các cảnh báo, lưu ý và chú ý được đưa ra để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tránh hư hại
cho sản phẩm hoặc các bộ phận của thiết bị được nối. Các cảnh báo, lưu ý và chú ý cụ thể áp
dụng cho từng hoạt động được liệt kê ở phần đầu của các chương liên quan và được nhắc lại hoặc
bổ sung tại các điểm quan trọng trong các phần này. Hãy đọc thông tin cẩn thận, vì nó giúp bảo vệ
an toàn cho bản thân người sử dụng và cũng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bộ biến tần
MICROMASTER 440 và các thiết bị đi kèm.
CẢNH BÁO
¾
Thiết bị này có mức điện áp nguy hiểm và điều khiển các bộ phận cơ khí quay có độ nguy
hiểm cao. Nếu không tuân theo các cảnh báo hoặc không thực hiện theo các hướng dẫn trong
tài liệu này thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy, gây nguy hiểm cho người sử dụng hoặc
thiệt hại lớn về tài sản.
¾
Chỉ người nào có trình độ chuyên môn phù hợp mới được vận hành thiết bị này, và chỉ sau khi
đã nắm được tất cả các chú ý an toàn, các quy trình cài đặt, vận hành và bảo dưỡng trong tài
liệu này. Để vận hành được thiết bị tốt và an toàn phụ thuộc vào việc thao tác, lắp đặt, vận
hành và bảo dưỡng hợp lý.
¾
Tụ trên mạch lọc vẫn còn điện trong vòng 5 phút sau khi đã tắt nguồn nên không được phép
mở thiết bị trong khoảng thời gian này. Các tụ điện tự phóng điện trong khoảng thời gian này.
¾
Thiết bị này có khả năng bảo vệ quá tải động cơ theo UL508C phần 42. Theo thông số P0610
và P0335, i2t được bật theo mặc định. Cũng có thể bảo vệ quá tải động cơ bằng PTC hoặc
KTY84 bên ngoài (không kích hoạt theo mặc định bằng thông số P0601).
¾
Thiết bị này dùng phù hợp trong mạch có dòng không quá 10000 A, ở điện áp lớn nhất 230 V /
460V / 575V khi được bảo vệ bởi các cầu chì loại H, J, K, áp-tô-mát hoặc bộ điều khiển động
cơ có bảo vệ.
¾
Chỉ dùng dây đồng Loại 1 60/75 oC có tiết diện được ghi cụ thể trong tài liệu hướng dẫn vận
hành.
¾
Các đầu vào chính, DC và các đầu nối động cơ có thể có điện áp nguy hiểm ngay cả khi biến
tần không hoạt động. Luôn luôn chờ 5 phút để thiết bị phóng hết điện sau khi tắt nguồn trước
khi thực hiện bất kỳ cài đặt nào.
CHÚ Ý
¾
Hãy đọc các hướng dẫn an toàn, các cảnh báo và tất cả các nhãn cảnh bào gắn trên thiết bị
cẩn thận trước khi thực hiện lắp đặt và cài đặt.
¾
Hãy giữ tất cả các nhãn cảnh báo cẩn thận để có thể dễ dàng đọc được và hãy thay các nhãn
bị mất hoặc bị hỏng.
¾
Nhiệt độ môi trường...
Tài liu cho người lp máy
MICROMASTER 440
0,12 kW – 250 kW
Hướng dn vn hành Tháng 07/05
Tài liệu Tiếng Việt cài đặt biến tần siemens MM440 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Tiếng Việt cài đặt biến tần siemens MM440 - Người đăng: Minh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Tài liệu Tiếng Việt cài đặt biến tần siemens MM440 9 10 801