Ktl-icon-tai-lieu

Tài lieu vận hành máy CNC

Được đăng lên bởi pmkhanh
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD

Mục lục
1.

Những điều cơ bản .......................................................................................................... 3
1.1

Màn hình hiển thị .................................................................................................... 5

1.1.1
1.2

Giao diện điều khiển .......................................................................................... 5

Các kiểu vận hành (Operation Modes) ...................................................................... 6

1.2.1

Vận hành bằng tay (Manual Operation) .............................................................. 6

1.2.2 Điều khiển quá trình cắt (Tùy chọn).......................................................................... 6
1. 2. 3 Vận hành MDI ...................................................................................................... 6
1. 2. 4 Vận hành theo chu kì ............................................................................................. 6

©

1. 4 Thao tác lập trình ...................................................................................................... 11

AD

1. 4 1 Tạo chương trình mới. .......................................................................................... 11
1.4.2 Chọn chương trình hiện có. .................................................................................... 11

C

1.4.3 Nhập tên chương trình ........................................................................................... 11

E

1. 4. 4 Sao chép chương trình ......................................................................................... 13

N
C

1.4.5 Xóa chương trình ................................................................................................. 13
1. 5 Tọa độ làm việc (Work Coordinate) ............................................................................ 14

AD
VA

1. 6 Offset Tool (Offset dao) .............................................................................................. 14
1. 7 Hiệu chỉnh (Setting) ................................................................................................... 15
1. 8 Nhập/ xuất dữ liệu (data in/output) ............................................................................. 16
1. 9 Lập trình tuyệt đối / gia số (Absolute / Incremental Programming ) ............................. 16

TÂ
M

1. 9. 1 Lập trình tuyệt đối (G90) .....................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài lieu vận hành máy CNC - Người đăng: pmkhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Tài lieu vận hành máy CNC 9 10 841