Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU VẬT LIỆU HỌC

Được đăng lên bởi 0969557-54
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 3074 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TPHCM
------O0o------

B AI GI ANG
V ÂT LIÊU H OC
GV: NGUYỄN THANH ĐIỂU

27/03/15 22:40

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách, giáo trình chính
[1]. Lê Công Dưỡng-Vật liệu học đại cươngNXB KHKT Hà Nội 2002.
- Sách tham khảo
[2]. Trần Thế San -Vật liệu cơ khí hiện đại- NXB
KHKT- Hà Nội 2012.
[3]. Nghiêm Hùng - Kim loại học và nhiệt luyệnNXB Giáo dục- Hà Nội 1993.
27/03/15 22:40

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách tham khảo
[4]. Hoàng Trọng Bá- Vật liệu phi kim loại- NXB
KHKT- Hà Nội 2007.
[5]. Trần Thế San-Vật liệu đại cương-NXB
ĐHQG TPHCM-TpHCM2013.
[6]. Nghiêm Hùng- Sách tra cứu thép và gang
thông dụng-NXB ĐHBK Hà Nội- Hà Nội 1997.

27/03/15 22:40

NỘI DUNG
Tuần thứ 1: 3 tiết
Giới thiệu về học phần, yêu cầu đối với người học
Chương 1: Giới thiệu vật liệu cơ khí
Tuần thứ 2 và 3: 6 tiết
Chương 2: Lý thuyết chung về vật liệu kim loại
Tuần thứ 4 và 5: 6 tiết
Chương 3: Thép và nhiệt luyện thép

27/03/15 22:40

NỘI DUNG

Tuần thứ 6: 3 tiết
Chương 4: Gang Graphite thông dụng
Chương 5: Kim loại và hợp kim màu
Tuần thứ 7 và 8: 6 tiết
Chương 6: Chất dẻo
Tuần thứ 9 và 10: 6 tiết
Chương 7: Vật liệu composite

27/03/15 22:40

TUẦN THỨ 2 và 3
Nội dung giảng dạy trên lớp(6 tiết)
+ Quá trình kết tinh của kim loại
+ Khái quát về hợp kim
+ Các pha cơ bản trong hợp kim, dung dịch rắn,
pha xen kẽ, pha điện tử; cấu trúc pha và tổ chức tế
vi
+ Các tính chất cơ học của vật liệu kim loại: độ bền,
độ dẻo, độ cứng, độ dai va đập.
+ Hợp kim Fe-C và giản đồ trạng thái

27/03/15 22:40

TUẦN THỨ 2 và 3
Các nội dung cần tự học:
+ Các loại giản đồ pha hai cấu tử cơ bản: loại I, loại II,
loại III,…
+ Quá trình kết tinh của các hợp kim điển hình: trước
cùng tinh, cùng tinh, và sau cùng tinh.
+ Phân loại hợp kim Fe – C ở dựa trên giản đồ pha cân
bằng giả ổn định.
+ Từ các Web sites internet, chọn và tải về ít nhất ba bài
báo liên quan, dịch sang tiếng Việt một trong ba bài đó.

27/03/15 22:40

TUẦN THỨ 2 và 3
Bài tập, tiểu luận:
+ Bài tập: (1) Từ một trong các giản đồ pha loại I, II, III,
trình bày quá trình kết tinh của hợp kim điển hình khi
làm nguội đủ chậm từ trạng thái lỏng, nêu rõ: đồ thị quá
trình kết tinh, các pha của hợp kim ở nhiệt độ thường, và
tính chất của hợp kim ở trạng thái cân bằng.
+ Tiểu luận: (1) Quá trình kết tinh của các hợp kim Fe –
C, 0.4% C, 0.8% C, và 1.2% C khi làm nguội đủ chậm từ
trạng thái lỏng. Nêu nhận xét về tổ chức tế vi và tính chất
của các hợp kim đó.
+Tiểu luận: (2) Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C
cân bằng giả ổn...
B I GI NG
V T LIÊU H C





------O0o------
------O0o------

TÀI LIỆU VẬT LIỆU HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU VẬT LIỆU HỌC - Người đăng: 0969557-54
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
TÀI LIỆU VẬT LIỆU HỌC 9 10 891