Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu viễn thám

Được đăng lên bởi thuyanh1402.hptn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Cương Viễn Thám
Thứ tư, 31 Tháng 8 2011 23:24
Cõu 1: Khỏi niệm về Viến Thỏm và lịch sử phỏt triển viễn thỏm
1.Khái niệm: Viễn thám là phương thức thu nhận thông tin của đối
tượng từ 1 khoảng cách nhất định, không có những tiếp xúc trực tiếp với
chúng.
2. Lịch sử phỏt triển Viễn thỏm:
-Bă#t đâ#u tý# năm 1839 bức ảnh đầu tiên được chụp ----> biết chụp
ảnh
-Sau đó vào năm 1949 thành lập bản đồ địa hỡnh.
-Năm 1858 một thợ ảnh Pháp là Tournachon đó chụp bức ảnh đầu tiên
từ kinh khí cầu ở độ cao 80m tại Paris.Từ năm 1858-1882 các nhà địa
chất Pháp đó sử dụng những ảnh chụp từ khinh khí cầu và từ các đỉnh
núi cao của dóy Anpơ vào mục đích nghiên cứu địa chất.
-Năm 1903, xuất hiện máy bay đầu tiên. Đến năm 1909, máy bay được
đưa vào chụp ảnh lần đầu tiên ở vùng Contocelli (Italia). Và sau đó máy
bay được sử dụng rộng rói trong nghiờn cứu địa chất vào năm 19291930 ở Pháp, Mỹ, Nga, Italia.
Các máy bay chụp tay được thay bằng máy ảnh tự động có độ chính xác
cao, ngày càng tinh vi và hoàn thiện hơn.
-1939 Môn địa chất ảnh bắt đầu chính thức đưa vào dạy học ở Nga, Mỹ
1961: Con tàu vũ trụ đầu tiên có người lái bay lên
Người ta thử
nghiệm chụp ảnh Trái đất. Những năm sau đó Liên Xô phóng 1 loạt tàu
vũ trụ
người ta bắt đầu lắp máy ảnh chuyên dụng.
Những năm 1970 những vệ tinh của Mỹ chiếm ưu thế hơn, sau đó là
Mỹ, Pháp, Nga, ấn Độ, Nhật, Israen, Đức…
Bảng 1.1: Tóm tắt sự phát triển của viễn thám qua các sự kiện
Thời gian (Năm)

Sự kiện

1800

Phát hiện ra tia hồng ngoại

1839

Bắt đầu phát minh kỹ thuật chụp ảnh đen trắng

1847

Phát hiện cả dải phổ hồng ngoại và phổ nhìn thấy

1850-1860

Chụp ảnh từ kinh khí cầu

1873

Xây dựng học thuyết về phổ điện từ

1909

Chụp ảnh từ máy bay

1910-1920

Giải đoán từ không trung

1920-1930

Phát triển ngành chụp và đo ảnh hàng không

1930-1940

Phát triển kỹ thuật radar ( Đức, Mỹ, Anh)

1940

Phân tích và ứng dụng ảnh chụp từ máy bay

1950

Xác định dải phổ từ vùng nhìn thấy đến không nhìn thấy

1950-1960

Nghiên cứu sâu về ảnh cho mục đích quân sự

12-4-1961

Liên xô phóng thành công tựu vũ trụ có ngời lái và chụp ảnh trái
đất từ ngoài vũ trụ.

Lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ viễn thám

1960-1970
Mỹ phóng vệ tinh Landsat-1
1972
1970-1980

Phát triển mạnh mẽ phơng pháp xử lý ảnh số

1980-1990

Mỹ phát triển thế hệ mới của vệ tinh Landsat

1986

Pháp phóng vệ tinh SPOT vào quĩ đạo

1990 đến nay

Phát triển bộ cảm thu đo phổ, tăng dải phổ và số l
tăng độ phân giải của bộ cảm. Phát triển nhiều kỹ thuật xử lý
mới.

Câu 2: Các kiểu th...
Đề Cương Viễn Thám
Th tư, 31 Tháng 8 2011 23:24
Cõu 1: Khỏi niệm về Viến Thỏm và lịch sử phỏt triển viễn thỏm
1.Khái niệm: Viễn thám là phương thức thu nhận thông tin của đối
tượng từ 1 khoảng cách nhất định, không có những tiếp xúc trực tiếp với
chúng.
2. Lịch sử phỏt triển Viễn thỏm:
-Bă#t đâ#u tý# năm 1839 bức ảnh đầu tiên được chụp ----> biết chụp
ảnh
-Sau đó vào năm 1949 thành lập bản đồ địa hỡnh.
-Năm 1858 một thợ ảnh Pháp là Tournachon đó chụp bức ảnh đầu tiên
từ kinh khí cầu ở độ cao 80m tại Paris.Từ năm 1858-1882 các nhà đa
chất Pháp đó sử dụng những ảnh chụp từ khinh khí cầu và từ các đỉnh
núi cao của dóy Anpơ vào mục đích nghiên cứu địa chất.
-Năm 1903, xuất hiện máy bay đầu tiên. Đến năm 1909, máy bay được
đưa vào chụp ảnh lần đầu tiên ở vùng Contocelli (Italia). Và sau đó máy
bay được sử dụng rộng rói trong nghiờn cứu địa chất vào năm 1929-
1930 ở Pháp, Mỹ, Nga, Italia.
Các máy bay chụp tay được thay bằng máy ảnh tự động có độ chính xác
cao, ngày càng tinh vi và hoàn thiện hơn.
-1939 Môn địa chất ảnh bắt đầu chính thức đưa vào dạy học ở Nga, Mỹ
1961: Con tàu vũ trụ đầu tiên có người lái bay lên Người ta thử
nghiệm chụp ảnh Trái đất. Những năm sau đó Liên Xô phóng 1 loạt tàu
vũ trụ người ta bắt đầu lắp máy ảnh chuyên dụng.
Những năm 1970 những vệ tinh của Mỹ chiếm ưu thế hơn, sau đó là
Mỹ, Pháp, Nga, ấn Độ, Nhật, Israen, Đức…
Bảng 1.1: Tóm tắt sự phát triển của viễn thám qua các sự kiện
Thời gian (Năm) Sự kiện
1800 Phát hiện ra tia hồng ngoại
1839 Bắt đầu phát minh kỹ thuật chụp ảnh đen trắng
Tài liệu viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu viễn thám - Người đăng: thuyanh1402.hptn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tài liệu viễn thám 9 10 648