Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu WIfi

Được đăng lên bởi anhmanhdhktcn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1793 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Sơ lược về công nghệ WIFI & WIMAX

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài tiểu luận

Sơ lược về công nghệ
WIFI & WIMAX

Lớp cao học CH10CNK1

Giảng viên
-

Phạm Thế Quế.

Nhóm thực hiện:
-

Đồng Tuyết Chinh.
Nguyễn Lê Phương.
Vũ Thị Mai.
Phạm Thị Trang.
Đặng Đức Dũng
Nguyễn Hà Nguyệt.

Hà Nội 10/2010

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông

1

Sơ lược về công nghệ WIFI & WIMAX

Mục lục

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông

2

Sơ lược về công nghệ WIFI & WIMAX

TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY
Mạng không dây là gì
Mạng không dây là một hệ thống các thiết bị được nhóm lại với nhau, có khả năng
giao tiếp thông qua sóng vô tuyến thay vì các đường truyền dẫn bằng dây. Nói một cách
đơn giản mạng không dây là mạng sử dụng công nghệ mà cho phép hai hay nhiều thiết bị
kết nối với nhau bằng cách sử dụng một giao thức chuẩn, nhưng không cần kết nối vật lý
hay chính xác là không cần sử dụng dây mạng (cable).
Vì đây là mạng dựa trên công nghệ 802.11 nên đôi khi còn được gọi là 802.11 mạng
Ethernet, để nhấn mạnh rằng mạng này có gốc từ mạng Ethernet 802.3 truyền thống. Và
hiện tại còn được gọi là mạng Wireless Ethernet hoặc Wi-Fi (Wireless Fidelity).

Ưu điểm:
Tính dễ dàng kết nối và thuận tiện trong sử dụng đã làm cho mạng Wireless nhanh chóng
ngày càng phổ biến trong cuộc sống chúng ta, hổ trợ tích cực trong công việc của chúng
ta.
-

Giá thành giảm nhiều đối với mọi thành phần người sử dụng.

- Công nghệ không dây đã được tích hợp rộng rãi trong bộ vi xử lý dành cho máy

tính xách tay của INTEL và AMD, do đó tất cả người dùng máy tính xách tay đều
có sẵn tính năng kết nối mạng không dây.
- Mạng Wireless cung cấp tất cả các tính năng của công nghệ mạng LAN như

Ethernet và Token Ring mà không bị giới hạn về kết nối vật lý (giới hạn về cable).
- Tính linh động: tạo ra sự thoải mái trong việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị có

hỗ trợ mà không có sự ràng buột về khoảng cách và không gian như mạng có dây
thông thường. Người dùng mạng Wireless có thể kết nối vào mạng trong khi di
chuyển bất cứ nơi nào trong phạm vi phủ sóng của thiết bị tập trung (Access
Point).
- Mạng WLAN sử dụng sóng hồng ngoại (Infrared Light) và sóng Radio (Radio

Frequency) để truyền nhận dữ liệu thay vì dùng Twist-Pair và Fiber Optic Cable.
Thông thường thì sóng Radio được dung phổ biến hơn vì nó truyền xa hơn, lâu
hơn, rộng hơn, băng thông cao hơn.

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông

3

Sơ lược về công nghệ WIFI & WIMAX
- Công nghệ Wireless bao gồm c...
Sơ lược về công nghệ WIFI & WIMAX
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đề tài tiểu luận
Sơ lược về công nghệ
WIFI & WIMAX
Lớp cao học CH10CNK1
Giảng viên
- Phạm Thế Quế.
Nhóm thực hiện:
- Đồng Tuyết Chinh.
- Nguyễn Lê Phương.
- Vũ Thị Mai.
- Phạm Thị Trang.
- Đặng Đức Dũng
- Nguyễn Hà Nguyệt.
Hà Nội 10/2010
Học viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông 1
Tài liệu WIfi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu WIfi - Người đăng: anhmanhdhktcn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tài liệu WIfi 9 10 319