Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu xi măng

Được đăng lên bởi liem-nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3698 lần   |   Lượt tải: 1 lần
9.4 Thiết kế thiết bị đốt.
Ngọn lửa được khuếch tán hỗn loạn bằng vòi phun áp lực
Ngọn lửa trong lò xi măng quay, đứng, hoặc calciner phần lớn được tạo ra bởi một vòi
phun áp lực khuếch tán hỗn loạn. Trong suốt thế kỷ vừa qua, các nhà khoa học đã ít quan
tâm đến việc khuếch tán ngọn lửa hơn so với việc phải trộn ngọn lửa, mặc dù thực tế
phần lớn lửa công nghiệp liên quan đến việc hòa trộn và đốt cháy đồng thời của các dòng
riêng biệt của các nhiên liệu và không khí. Các vấn đề với phân tích sự khuếch tán ngọn
lửa là không có cơ sở nền tảng, giống như ngọn lửa tốc độ, có thể được đo và tương quan,
ngay cả cường độ kết hợp chẳng có ý nghĩa rõ ràng.
Khi bất kỳ vòi phun nhiên liệu trộn lẫn vào môi trường xung quanh, nồng độ giảm dần
được thiết lập trong khu vực lân cận của các lỗ.Vùng phía dưới, nguyên nhân hỗn loạn
pha trộn các vùng lân cận lỗ trở nên ít nghiêm trọng nhưng sau đó nhanh chóng và sự
dịch chuyển ngẫu nhiên và rung động xuất hiện. Chỉ sau khi các vòi phun áp lực đã phần
lớn phân rã được nhìn thấy có thể ước lượng về sự đồng đều.
Đặc biệt mô hình pha trộn nhiên liệu / không khí được xác định bởi thông lượng cơ học
và sự khuếch tán.Tốc độ phản ứng hóa học là rất quan trọng, ngoại trừ ở đuôi của ngọn
lửa nơi mà ký tự có thể thể mất một thời gian đáng kể để đốt cháy.
Vòi đốt lò quay
Vòi đốt lò quay khác biệt với hầu hết các vòi đốt công nghiệp khác ở chỗ chỉ có một tỷ lệ
khí đốt đi qua vòi đốt và vì vậy thuộc sự kiểm soát người thiết kế buồng đốt. Hầu hết
không khí bắt nguồn từ sản phẩm làm nguội và khí động học của dòng chảy phụ thuộc
vào các thiết bị khác.
Các phương pháp được sử dụng phổ biến nhất cho thiết kế vòi đốt xi măng lò quay là:


Động năng: vùng cắt ngang hết các vòi phun đốt hoặc miệng vòi thường dựa trên
công thức: PAV2, Tiểu Lưu lượng x (Vận tốc)2.



Động lượng chất gây cháy: vùng cắt ngang hết các vòi phun hoặc miệng vòi đốt
thường dựa trên công thức: Lưu lượng không khí chính x Vận tốc thể hiện dưới
dạng % m/s. -% = như là một tỷ lệ phần trăm Trong tổng nhu cầu không khí cân
bằng hóa học.



Áp lực lôi cuốn (xem hình 9.2): diện tích mặt cắt ngang của các vòi phun hoặc
miệng vòi đốt được lấy từ phép tính phức tạp hơn, nhưng thường liên quan đến:

me
( mo + ma )
me = lưu lượng khối không khí thứ cấp bị cuốn theo
mo = lưu lượng khối tỷ lệ nhiên liệu và không khí chính thông qua tính năng đốt
cháy
ma = lưu lượng khối không khí thứ cấp
Hai phương pháp tiếp cận đầu tiên cho rằng sự pha trộn giữa nhiên liệu và không khí là
kh...
9.4 Thiết kế thiết bị đốt.
Ngọn lửa được khuếch tán hỗn loạn bằng vòi phun áp lực
Ngọn lửa trong lò xi măng quay, đứng, hoặc calciner phần lớn được tạo ra bởi một vòi
phun áp lực khuếch tán hỗn loạn. Trong suốt thế kỷ vừa qua, các nhà khoa học đã ít quan
tâm đến việc khuếch tán ngọn lửa hơn so với việc phải trộn ngọn lửa, mặc dù thực tế
phần lớn lửa công nghiệp liên quan đến việc hòa trộn và đốt cháy đồng thời của các dòng
riêng biệt của các nhiên liệu và không khí. Các vấn đề với phân tích sự khuếch tán ngọn
lửa là không có cơ sở nền tảng, giống như ngọn lửa tốc độ, có thể được đo và tương quan,
ngay cả cường độ kết hợp chẳng có ý nghĩa rõ ràng.
Khi bất kỳ vòi phun nhiên liệu trộn lẫn vào môi trường xung quanh, nồng độ giảm dần
được thiết lập trong khu vực lân cận của các lỗ.Vùng phía dưới, nguyên nhân hỗn loạn
pha trộn các vùng lân cận lỗ trở nên ít nghiêm trọng nhưng sau đó nhanh chóng và sự
dịch chuyển ngẫu nhiên và rung động xuất hiện. Chỉ sau khi các vòi phun áp lực đã phần
lớn phân rã được nhìn thấy có thể ước lượng về sự đồng đều.
Đặc biệt mô hình pha trộn nhiên liệu / không khí được xác định bởi thông lượng cơ học
và sự khuếch tán.Tốc độ phản ứng hóa học là rất quan trọng, ngoại trừ ở đuôi của ngọn
lửa nơi mà ký tự có thể thể mất một thời gian đáng kể để đốt cháy.
Vòi đốt lò quay
Vòi đốt lò quay khác biệt với hầu hết các vòi đốt công nghiệp khác ở chỗ chỉ có một tỷ lệ
khí đốt đi qua vòi đốt và vì vậy thuộc sự kiểm soát người thiết kế buồng đốt. Hầu hết
không khí bắt nguồn từ sản phẩm làm nguội và khí động học của dòng chảy phụ thuộc
vào các thiết bị khác.
Các phương pháp được sử dụng phổ biến nhất cho thiết kế vòi đốt xi măng lò quay là:
Động năng: vùng cắt ngang hết các vòi phun đốt hoặc miệng vòi thường dựa trên
công thức: PAV
2
, Tiểu Lưu lượng x (Vận tốc)
2
.
Động lượng chất gây cháy: vùng cắt ngang hết các vòi phun hoặc miệng vòi đốt
thường dựa trên công thức: Lưu lượng không khí chính x Vận tốc thể hiện dưới
dạng % m/s. -% = như là một tỷ lệ phần trăm Trong tổng nhu cầu không khí cân
bằng hóa học.
Áp lực lôi cuốn (xem hình 9.2): diện tích mặt cắt ngang của các vòi phun hoặc
miệng vòi đốt được lấy từ phép tính phức tạp hơn, nhưng thường liên quan đến:
Tài liệu xi măng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu xi măng - Người đăng: liem-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu xi măng 9 10 31