Ktl-icon-tai-lieu

Tăng bộ nhớ cho điện thoại di động

Được đăng lên bởi huelynk197-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4336 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tăng Bộ Nhớ Trong Cho Các Dòng Máy Có Bộ Nhớ
Trong Thấp Như Galaxy Y,Y Duos... Giúp Cải Thiện
Bộ Nhớ - Cài Đặt Hàng Nghìn App & Game Mà
Không Lo Đầy
Giới thiệu về cách tăng bộ nhớ này:
-Đây là 1 cách chuyển hết dữ liệu của máy nằm trong 3 mục
app + dalvik-cache + data (Dùng Root EX vào data để xem ) qua phân vùng thẻ nhớ Ext.
-Cách làm hiệu quả nhất - đơn giản nhất - và ít rủi ro nhất.
-Làm xong có thể cái rất rất nhiều app hay game mà không lo bị full bộ nhớ.vì tất cả dữ liệu
sẽ lưu vào thẻ nhớ chứ không phải là bộ nhớ máy.
-Làm được trên nhiều dòng máy khác nhau chỉ cần máy đã Root và Kernel hỗ trợ phân vùng
Ext.

Bắt đầu luôn cho nóng:
I.Chuẩn bị:
-Một thẻ nhớ đã được phân vùng 1 bộ nhớ ảo tên là Ext2,3,4...
Cách phân vùng thẻ nhớ có 2 cách:
Cách 1 làm trên ĐT
Cách 2 làm trên PC
Lưu ý: Lên để dung lượng phân vùng >=500MB để lưu được nhiều app và game hơn.
-Phần mềm Link2SD ( Bản mới nhất bên dưới bài viết ).
-Phần mềm Root Explorer (Bản mới nhất bên dưới bài viết ).
-Sạc Pin đầy ít nhất 50%.
-Điện Thoại đã Root.
II.Thực hiện:
Bước 1:
-Sau khi đã phân vùng thẻ nhớ thành công.Các bạn cài đặt phần mềm Link2SD và mở nó
lên.Nó hỏi yêu cầu quền root thì ấn "Đồng Ý (Allow,Yes,..)"
-Nó sẽ yêu cầu các bạn chọn phân vùng thẻ nhớ,thì các bạn hãy chọn đúng tên phân vùng
của mình "Ext 2 hay 3 hay 4" rồi ấn "OK" như hình dưới:
Lưu ý:
+Phân vùng trên PC thì tên là Ext2.
+Phân vùng trên ĐT thì tên là Ext3.
Bước 2:
-Nó sẽ hiện lên 1 bảng đòi khởi động lại máy thì các bạn hãy ấn nút "Khởi động lại" như
hình dưới:
*Lưu ý:
+Nếu hiện lên bảng báo không thể tạo lệnh chuyển thì các bạn hãy phân vùng lại thẻ nhớ
của mình.

Bước 3:
-Sau khi máy khởi động lại thành công.Các bạn vào lại phần mềm Link2SD.Nếu nó không
hiện lên bảng thông báo chọn phân vùng thì đã phân vùng thành công.

-Vào kiểm tra bộ nhớ nếu thấy hiện dung lượng phân vùng ở dòng data/ext" như hình dưới
là OK.
Bước 3:
-Sau khi máy khởi động lại thành công.Các bạn vào lại phần mềm Link2SD.Nếu nó không
hiện lên bảng thông báo chọn phân vùng thì đã phân vùng thành công.
-Vào kiểm tra bộ nhớ nếu thấy hiện dung lượng phân vùng ở dòng data/ext" như hình dưới
là OK.

Bước 4:
-Vào "Cài Đặt (Settings)" của Link2SD.
-Bỏ tích tất cả các ô và chỉ tích vào ô "Kéo nhanh" như hình dưới:

Bước 5:
-Các bạn vào phần mềm Root Explorer ( cài bản mới nhất nhé )
-Vào mục "data" trong Root EX.
-Trong mục data này ta chỉ quan tâm tới 4 mục con là " app + dalvik-cache + data + sdext2
"
-Vào mục "sdext2" thấy trong đó có mục nào thì xóa h...
Tăng Bộ Nhớ Trong Cho Các Dòng Máy Có Bộ Nhớ
Trong Thấp Như Galaxy Y,Y Duos... Giúp Cải Thiện
Bộ Nhớ - Cài Đặt Hàng Nghìn App & Game Mà
Không Lo Đầy
Giới thiệu về cách tăng bộ nhớ này:
-Đây là 1 cách chuyển hết dữ liệu của máy nằm trong 3 mục
app + dalvik-cache + data (Dùng Root EX vào data để xem ) qua phân vùng thẻ nhớ Ext.
-Cách làm hiệu quả nhất - đơn giản nhất - và ít rủi ro nhất.
-Làm xong có thể cái rất rất nhiều app hay game mà không lo bị full bộ nhớ.vì tất cả dữ liệu
sẽ lưu vào thẻ nhớ chứ không phải là bộ nhớ máy.
-Làm được trên nhiều dòng máy khác nhau chỉ cần máy đã Root và Kernel hỗ trợ phân vùng
Ext.
Bắt đầu luôn cho nóng:
I.Chuẩn bị:
-Một thẻ nhớ đã được phân vùng 1 bộ nhớ ảo tên là Ext2,3,4...
Cách phân vùng thẻ nhớ có 2 cách:
Cách 1 làm trên ĐT
Cách 2 làm trên PC
Lưu ý: Lên để dung lượng phân vùng >=500MB để lưu được nhiều app và game hơn.
-Phần mềm Link2SD ( Bản mới nhất bên dưới bài viết ).
-Phần mềm Root Explorer (Bản mới nhất bên dưới bài viết ).
-Sạc Pin đầy ít nhất 50%.
-Điện Thoại đã Root.
II.Thực hiện:
Bước 1:
-Sau khi đã phân vùng thẻ nhớ thành công.Các bạn cài đặt phần mềm Link2SD và mở nó
lên.Nó hỏi yêu cầu quền root thì ấn "Đồng Ý (Allow,Yes,..)"
-Nó sẽ yêu cầu các bạn chọn phân vùng thẻ nhớ,thì các bạn hãy chọn đúng tên phân vùng
của mình "Ext 2 hay 3 hay 4" rồi ấn "OK" như hình dưới:
Lưu ý:
+Phân vùng trên PC thì tên là Ext2.
+Phân vùng trên ĐT thì tên là Ext3.
Bước 2:
-Nó sẽ hiện lên 1 bảng đòi khởi động lại máy thì các bạn hãy ấn nút "Khởi động lại" như
hình dưới:
*Lưu ý:
+Nếu hiện lên bảng báo không thể tạo lệnh chuyển thì các bạn hãy phân vùng lại thẻ nhớ
của mình.
Bước 3:
-Sau khi máy khởi động lại thành công.Các bạn vào lại phần mềm Link2SD.Nếu nó không
hiện lên bảng thông báo chọn phân vùng thì đã phân vùng thành công.
Tăng bộ nhớ cho điện thoại di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng bộ nhớ cho điện thoại di động - Người đăng: huelynk197-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tăng bộ nhớ cho điện thoại di động 9 10 458