Ktl-icon-tai-lieu

Tập bản vẽ : Cấu tạo ô tô

Được đăng lên bởi mapnhodp
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3086 lần   |   Lượt tải: 10 lần
B

MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ- ðH GTVT

T PB NV

C U T O Ô TÔ
BIÊN SO N: KS.NGUY N HÙNG M NH

HÀ N I 8/2007
1

1. C U T O CHUNG ð NG CƠ Ô TÔ

H1

H2

H3
2

II. CƠ C U TR C KHU U – THANH TRUY N
1. Thân và n p ñ ng cơ

H4

H5

3

H6

H7

H8

4

H9

H10

5

2. Nhóm piston-xecnăng- thanh truy n – tr c khu u
H11

H12

H14
H13

6

H15

H17
H16
7

H18

H19

H20

H21

H22
H23
8

H24

H25

H26
H29

H27

H28
9

H31

H30

H33

H32
10

III. CƠ C U PH I KHÍ

H35

H34

H37
H36

11

H40

H39

H38

H41

H42

H43

H44
12

III H TH NG LÀM MÁT

H46

H45

13

H47

14

H48
H49

H50
15

IV H TH NG BÔI TRƠN

H51

H52

H54

H53

16

H56

H55

H57

H58

H59

17

...
1
BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ- ðH GTVT
TẬP BẢN V
CẤU TẠO Ô TÔ
BIÊN SOẠN: KS.NGUYỄN HÙNG MẠNH
HÀ NỘI 8/2007
Tập bản vẽ : Cấu tạo ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập bản vẽ : Cấu tạo ô tô - Người đăng: mapnhodp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tập bản vẽ : Cấu tạo ô tô 9 10 230