Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 91372012

Được đăng lên bởi congtrinhthuy29kt
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TCVN 9137:2012

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG
VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

TIÊU CHUẨN: TCVN 9137:2012

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THIẾT
KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG
CỐT THÉP
Download tại Tiêu chuẩn xây dựng - 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo:

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG
• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN
• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu• Thị trường xây dựng
• Triển lãm VietBuild Online
• Xin giấy phép xây dựng

• Kiến trúc sư Việt nam• Ép cọc bê tông• Sửa chữa nhà, sửa văn phòngTIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9137: 2012
CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
Hydraulic structure − Design for concrete dam and reinforced concrete dam
Lời nói đầu:
TCVN 9137: 2012 được chuyển đổi từ 14 TCN 56-88 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt
thép - Tiêu chuẩn thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9137: 2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học
và Công nghệ công bố.
CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
Hydraulic structure − Design for concrete dam and reinforced concrete dam
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong công tác thiết kế mới, thiết kế sửa chữa
nâng cấp xây dựng các đập bê tông và bê tông cốt thép trong thành phần của các hệ thống
thủy lợi, thủy điện, vận tải thủy, cấp nước, cũng như công trình chống lũ.
Tiêu chuẩn này áp dụng trong các bước thiết kế của các giai đoạn đầu tư xây dựng công
trình thủy lợi, thuỷ điện, vận tải thuỷ, cấp nước và công trình phòng chống lũ. Nội dung và
mức độ thiết kế thực hiện theo các quy định có liên quan trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn
hiện hành về thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thủy lợi, thuỷ điện.
Đối với những đập bê tông và bê tông cốt thép xây dựng trong vùng động đất...
TU CHUN VIT NAM - TU CHUN XÂY DNG
TCVN 9137:2012
CÔNG TRÌNH THU LI -
THIT K ĐP BÊ TÔNG
VÀ BÊ TÔNG CT THÉP
TCVN 91372012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 91372012 - Người đăng: congtrinhthuy29kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
TCVN 91372012 9 10 301