Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 96332013

Được đăng lên bởi sadecnhung
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9633:2013
ISO 27205:2010
SẢN PHẨM SỮA LÊN MEN – GIỐNG VI KHUẨN KHỞI ĐỘNG – TIÊU CHUẨN NHẬN DẠNG
Fermented milk products – Bacterial starter cultures – Standard of identity
Lời nói đầu
TCVN 9633:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 27205:2010/IDF 149:2010;
TCVN 9633:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và
lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố.
SẢN PHẨM SỮA LÊN MEN – GIỐNG VI KHUẨN KHỞI ĐỘNG – TIÊU CHUẨN NHẬN DẠNG
Fermented milk products – Bacterial starter cultures – Standard of identity
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định đặc tính của các giống vi khuẩn khởi động dùng trong công nghiệp, chủ
yếu là vi khuẩn lactic, ngoài ra còn bao gồm vi khuẩn propionic và vi khuẩn bifidus, được sử dụng
để sản xuất các sản phẩm sữa lên men như sữa chua (yoghurt), cream chua, bơ lên men và
phomat.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các giống vi khuẩn được bổ sung như một thành phần thực
phẩm chỉ vì các đặc tính probiotic của chúng.
2 Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:
2.1. Giống vi khuẩn khởi động (bacterial starter culture)
Giống vi khuẩn được chuẩn bị, có chứa một hoặc một số chủng vi sinh với số lượng lớn (số vi
khuẩn sống nhiều hơn 108 CFU/g hoặc 108 CFU/ml), được bổ sung vào để tạo phản ứng enzym
mong muốn (ví dụ: lên men lactose tạo thành trong quá trình sinh axit, phân hủy axit thành axit
propionic hoặc các hoạt động chuyển hóa khác liên quan trực tiếp đến các đặc tính của sản
phẩm cụ thể).
VÍ DỤ: Các giống vi khuẩn khởi động quan trọng nhất gồm vi khuẩn lactic (2.2), vi khuẩn
propionic (2.3), vi khuẩn bifidus (2.4) được mô tả trong tiêu chuẩn này.
2.2. Vi khuẩn lactic (lactic acid bacterium)
LAB
Vi khuẩn Gram dương, không di động, không sinh bào tử, âm tính với catalase, nitrate-reductase
và cytochrome oxidase, không hóa lỏng gelatin hoặc sinh indol.
CHÚ THÍCH: LAB có chuyển hóa lên men mà chủ yếu là phân tách đường. Axit lactic là sản
phẩm cuối chủ yếu của sự phân hủy cacbohydrat.
VÍ DỤ: Các LAB quan trọng trong công nghiệp chế biến sữa là:
Streptococcus thermophilus

Lactococcus lactis

Pediococcus

Enterococcus

Leuconostoc

Lactobacillus

2.3. Vi khuẩn propionic (propionibacterium)

Vi khuẩn Gram dương, không di động, không sinh bào tử, thông thường catalase dương tính,
trực khuẩn đa hình sinh trưởng trong điều kiện kị khí đến kị khí tùy nghi, thường là dạng tương
tự vi khuẩn bạ...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9633:2013
ISO 27205:2010
SẢN PHẨM SỮA LÊN MEN – GIỐNG VI KHUẨN KHỞI ĐỘNG – TIÊU CHUẨN NHẬN DẠNG
Fermented milk products – Bacterial starter cultures – Standard of identity
Lời nói đầu
TCVN 9633:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 27205:2010/IDF 149:2010;
TCVN 9633:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và
lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố.
SẢN PHẨM SỮA LÊN MEN – GIỐNG VI KHUẨN KHỞI ĐỘNG – TIÊU CHUẨN NHẬN DẠNG
Fermented milk products – Bacterial starter cultures – Standard of identity
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định đặc tính của các giống vi khuẩn khởi động dùng trong công nghiệp, chủ
yếu là vi khuẩn lactic, ngoài ra còn bao gồm vi khuẩn propionic và vi khuẩn bifidus, được sử dụng
để sản xuất các sản phẩm sữa lên men như sữa chua (yoghurt), cream chua, bơ lên men và
phomat.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các giống vi khuẩn được bổ sung như một thành phần thực
phẩm chỉ vì các đặc tính probiotic của chúng.
2 Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:
2.1. Giống vi khuẩn khởi động (bacterial starter culture)
Giống vi khuẩn được chuẩn bị, có chứa một hoặc một số chủng vi sinh với số lượng lớn (số vi
khuẩn sống nhiều hơn 10
8
CFU/g hoặc 10
8
CFU/ml), được bổ sung vào để tạo phản ứng enzym
mong muốn (ví dụ: lên men lactose tạo thành trong quá trình sinh axit, phân hủy axit thành axit
propionic hoặc các hoạt động chuyển hóa khác liên quan trực tiếp đến các đặc tính của sản
phẩm cụ thể).
VÍ DỤ: Các giống vi khuẩn khởi động quan trọng nhất gồm vi khuẩn lactic (2.2), vi khuẩn
propionic (2.3), vi khuẩn bifidus (2.4) được mô tả trong tiêu chuẩn này.
2.2. Vi khuẩn lactic (lactic acid bacterium)
LAB
Vi khuẩn Gram dương, không di động, không sinh bào tử, âm tính với catalase, nitrate-reductase
và cytochrome oxidase, không hóa lỏng gelatin hoặc sinh indol.
CHÚ THÍCH: LAB có chuyển hóa lên men mà chủ yếu là phân tách đường. Axit lactic là sản
phẩm cuối chủ yếu của sự phân hủy cacbohydrat.
VÍ DỤ: Các LAB quan trọng trong công nghiệp chế biến sữa là:
Streptococcus thermophilus Lactococcus lactis Pediococcus
Enterococcus Leuconostoc Lactobacillus
2.3. Vi khuẩn propionic (propionibacterium)
TCVN 96332013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 96332013 - Người đăng: sadecnhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TCVN 96332013 9 10 96