Ktl-icon-tai-lieu

TCXDVN 33:2006 CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Được đăng lên bởi Dinh Hoa
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
vncold.vn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n

BỘ XÂY DỰNG

.v

TCXDVN 33:2006
CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

w
w

w
.v

nc

ol
d

Water Supply - Distribution System and Facilities
Design Standard

Hà Nội, 3/2006

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vncold.vn
vncold.vn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỤC LỤC
Chỉ dẫn chung

2.

Sơ đồ cấp nước vùng

3.

Tiêu chuẩn và hệ số dùng nước không điều hoà, lưu lượng nước chữa cháy và áp lực
nước tự do

4.

Nguồn nước

5.

Công trình thu nước

6.

Làm sạch và xử lý nước

7.

Trạm bơm

8.

Ống dẫn, mạng lưới và các công trình trên mạng

9.

Dung tích dự trữ và điều hoà

10.

Cấp nước tuần hoàn

11.

Vùng bảo vệ vệ sinh

12.

Trang bị điện, kiểm soát công nghệ tự động hoá và điều khiển

13.

Những yêu cầu về các giải pháp xây dựng, kết cấu nhà và
công trình

.v

ol
d

nc

w
.v

14.

n

1.

Các yêu cầu bổ sung đối với hệ thống cấp nước trong những điều kiện khí hậu thiên
nhiên đặc biệt

w
w

Các Phụ lục

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vncold.vn
vncold.vn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
www.vncold.vn
B XÂY DNG
TCXDVN 33:2006
CP NƯỚC - MNG LƯỚI ĐƯỜNG NG VÀ CÔNG TRÌNH
TIÊU CHUN THIT K
Water Supply - Distribution System and Facilities
Design Standard
Hà Ni, 3/2006
www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn
TCXDVN 33:2006 CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCXDVN 33:2006 CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Người đăng: Dinh Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
TCXDVN 33:2006 CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 9 10 401