Ktl-icon-tai-lieu

TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế

Được đăng lên bởi 092-leanh
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 8830 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TCXDVN-51:2008

BỘ XÂY DỰNG

TCXDVN 51 : 2008
THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Drainage and sewerage - External Networks and Facilities
Design Standard

DỰ THẢO BÁO CÁO CUỐI CÙNG
(Các bạn có thể sử dụng bản này để tham khảo
trong khi chờ bản chính thức sẽ được phát hành trong năm 2008)

HÀ NỘI 1/2008
http://www.nuoc.com.vn

1
Vui lòng ghi rõ nuoc.com.vn khi phát hành tài liệu này

TCXDVN-51:2008

THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

1.

PHẠM VI ÁP DỤNG
.

1.1. Tiêu chuNn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và
nâng cấp các hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài)
của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.
Ghi chú:
Khi thiết kế các hệ thống thoát nước còn phải tuân theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn
liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.
2.

2.1

QUI ĐNNH CHUNG

Khi thiết kế hệ thống thoát nước phải xem xét các giải pháp cơ bản của sơ đồ
thoát nước được lựa chọn phù hợp với thiết kế qui hoạch của các đô thị, khu
dân cư tập trung và khu công nghiệp,...
Các phương án thiết kế phải chú ý tới khả năng tận dụng nước thải đã được xử
lý để tái sử dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi
trồng thủy sản.

2.2

Khi lựa chọn hệ thống và sơ đồ thoát nước phải đánh giá kinh tế, kĩ thuật, mức
độ đảm bảo vệ sinh của các công trình thoát nước hiện có và khả năng tiếp tục
sử dụng chúng.

2.3

Khi thiết kế thoát nước cho các điểm dân cư, cho phép sử dụng các kiểu hệ
thống thoát nước: chung, riêng một nửa, riêng hoàn toàn hoặc hệ thống hỗn
hợp tuỳ theo địa hình, điều kiện khí hậu, yêu cầu vệ sinh của công trình thoát
nước hiện có, trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

2.4

Đối với hệ thống thoát nước mưa, nếu điều kiện cho phép có thể sử dụng hệ
thống mương máng hở và phải chú ý xử lý phần nước mưa bị nhiễm bNn.

2.5

Hệ thống thoát nước của các xí nghiệp công nghiệp thường thiết kế theo kiểu
riêng hoàn toàn, nhưng trong các trường hợp cụ thể có thể kết hợp thu gom
toàn bộ hoặc một phần nước thải sản xuất với nước thải sinh hoạt.

2.6

Khi thiết kế thoát nước cho các cơ sở công nghiệp cần xem xét:
- Khả năng thu hồi các chất quí có trong nước thải sản xuất.
- Khả năng giảm lượng nước thải sản xuất xả ra môi trường bên ngoài bằng
cách áp dụng quá trình công nghệ hợp lí, sử dụng hệ thống cấp nước tuần hoàn
toàn bộ, một phần hoặc lấy nước thải của phân xưởng này để sử dụng cho phân
xưởng khác.
Ghi chú:
Chỉ cho ...
TCXDVN-51:2008
http://www.nuoc.com.vn
1
B XÂY DNG
TCXDVN 51 : 2008
THOÁT NƯỚC - MNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI
TIÊU CHUN THIT K
Drainage and sewerage - External Networks and Facilities
Design Standard
D THO BÁO CÁO CUI CÙNG
(Các bn có th s dng bn này để tham kho
trong khi ch bn chính thc s được phát hành trong năm 2008)
HÀ NI 1/2008
Vui lòng ghi rõ nuoc.com.vn khi phát hành tài liệu này
TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế - Người đăng: 092-leanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế 9 10 102