Ktl-icon-tai-lieu

Tế bào gốc máu và ứng dụng

Được đăng lên bởi Mạc Dương
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1636 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI
NGUYÊN
KHOA CNSH - CNTP

CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT
Chuyên đề : TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU VÀ ỨNG DỤNG
Giảng viên : Nguyễn Văn Duy
Nhóm thực hiện : 0

Thành viên nhóm
1.Đỗ Thị Hào
2.Nguyễn Thị Thu Hằng
3.Mông Thị Hương
4.Lý Thị Liễu
5.Mạc Văn Dương
6.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Tế bào gốc tạo máu (HSC: Hematopoietic Stem
Cell) đã được nghiên cứu hơn nửa thế kỷ nay và
là một trong những lĩnh vực tiến bộ và nổi bật
nhất trong y sinh học hiện đại.
Trong những năm gần đây lĩnh vực này phát
triển mạnh được sử dụng cho các lĩnh vực như:
huyết học, ngoại khoa, tim mạch, mắt, da liễu…
Nghiên cứu TBG nói chung và TBG tạo máu nói
riêng là lĩnh vực khoa học rất đặc biệt và chuyên
sâu, liên quan đến các ngành y học, sinh học đòi
hỏi nhiều chi phí, sức lực. Tuy nhiên, lĩnh vực này
hứa hẹn nhiều thành công trong chữa trị bệnh
nan y.

II. NỘI DUNG
1.Khái niệm


Tế Bào Gốc (TBG): là tế bào còn non trẻ, chưa biệt
hóa có thể tái tạo và phân chia thành các tế bào có
khả năng đảm nhiệm các chức năng khác nhau trong
điều kiện nhất định.



Tế bào gốc tạo máu (HSC): là những tế bào tạo ra các
tế bào máu và tế bào miễn dịch, đảm nhiệm quá trình
duy trì tái tạo máu một cách hằng định, sản xuất ra
hàng tỷ tế bào máu mỗi ngày.



Chúng có thể biệt hóa thành tế bào máu như: bạch
cầu, hồng cầu, tiểu cầu.

2.Đặc điểm và chức năng
 Đặc điểm:
 Về

hình thái học : các tế bào gốc tạo máu giống như tế
bào lympho. Chúng không dính, tròn, có nhân tròn.
 Chúng có khả năng di động từ tủy xương ra máu ngoại
vi khi có sự hỗ trợ của yếu tố kích thích bạch cầu hạt
thuộc địa (G-CSF).
 Có tính vạn năng

 Chức năng:
 Có

khả năng tự làm mới, biệt hóa thành các tế bào khác
( TB lympho T, TB lympho B, TB NK)

3. Nguồn gốc
Nằm rải rác trong các tế bào và mô của cơ thể 
tăng sinh,biệt hóa liên tục  nguồn tế bào mới để tạo
mô và giữ cho cơ thể luôn ở trạnh thái cân bằng.
TBG từ tủy xương, máu ngoại vi, hệ thống tạo máu
bào thai , tế bào mầm thai và từ máu dây rốn  nguồn
cho phép được sử dụng trong lĩnh vực ghép.
Trong đó nguồn lấy từ máu ngoại vi được dùng
nhiều nhất cả trong ghép tự thân và đồng loại.

Dây rốn là nguồn cung cấp TBG quan trọng

4. Ưu, nhược điểm
 Ưu

điểm:
Có tính vạn năng, dễ nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.
Thuận lợi trong liệu pháp tế bào gốc.

Nhược điểm:
Số lượng ít
Có thể bị loại thải bởi không phù hợp với cơ chế miễn
dịch nếu đưa vào cơ thể khác
Cần phải biệt hóa thành tế bào mong muốn trước đưa
vào vị trí tổn thương.

5. Ứng dụng
Trong liệu pháp t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI
NGUYÊN
NGUYÊN
KHOA CNSH - CNTP
KHOA CNSH - CNTP

Chuyên đ : TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU VÀ ỨNG DỤNG
: Nguyễn Văn Duy
Nhóm thực hiện : 0
Tế bào gốc máu và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tế bào gốc máu và ứng dụng - Người đăng: Mạc Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tế bào gốc máu và ứng dụng 9 10 309