Ktl-icon-tai-lieu

Tên đề tài : Xây dựng 22 tuyến đường bộ cao tốc với chiều dài 5873km ở Việt Nam giai đoạn 2020 và tầm nhìn sau 2020

Được đăng lên bởi duyluc94
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tên đề tài : Xây dựng 22 tuyến đường bộ cao tốc với chiều dài 5873km ở Việt Nam
giai đoạn 2020 và tầm nhìn sau 2020

1

MỞ ĐẦU
Cơ sở hạ tầng có thể được hiểu là hệ thống giao thông vận tải - đường bộ đường
sông,đường biển, đường sắt, đường hàng không, đường ống; Hệ thống liên lạc viễn
thông, hệ thống cung cấp năng lượng, nước, v.v… Hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại có
một tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của mọi nền kinh tế, vì nó đảm bảo
vận tải nhanh chóng với chi phí thấp, đảm bảo các quan hệ liên lạc thông suốt kịp thời,
cung cấp đủ điện nước cho toàn bộ hoạt động của nền kinh tế đất nước… Chính vì tầm
quan trọng như vậy, nên các quốc gia phát triển đã ngay từ đầu ưu tiên xây dựng cơ sở
hạ tầng hiện đại trong một thời gian ngắn 20-30 năm, tạo ra những tiền đề cho sự bứt
phá phát triển. Từ thực tế phát triển cơ sở hạ tầng của các quốc gia trên thế giới và của
ViệtNam , quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phải được xem trọng trước hết. Nếu
chậm làm công tác quy hoạch, hoặc quy hoạch không đúng sẽ dẫn tới những tổn thất
khó lường. Trên thế giới ngay cả ở những nước phát triển như Nhật, Mỹ cũng đã từng
xây dựng những con đường mà dường như không có
Thực trạng phát triển giao thông đường bộ nước ta trong những năm vừa qua đã đạt
được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội,
củng cố an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên so với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong
thời kỳ hiện nay thì hệ thống giao thông đường bộ của nước ta còn nhiều bất cập như:
Hệ thống đường bộ nước ta do được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp nghiêm trọng,
nhưng duy tu, sửa chữa chưa kịp thời do kinh phí có hạn; mật độ đường rất thấp so với
mật độ dân cư và diện tích. Đặc biệt, hệ thống đường cao tốc gần như chưa có, mới chỉ
xây dựng được khoảng 50km đường quốc lộ có tiêu chuẩn kỹ thuật cao và một số dự
án đang đầu tư phát triển. Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến
năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ
quan điểm của Chính phủ về xây dựng đường cao tốc: xây dựng mạng đường bộ cao
tốc quốc gia hoàn chỉnh, hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của đất nước để đưa
nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, nhằm nhanh chóng hình
thành mạng đường bộ cao tốc quốc gia, bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế trọng
điểm, các cửa khẩu chính, các đầu mối giao thông quan trọng có nhu cầu vận tải lớn,
tốc độ cao. Ưu tiên xây dựng tuyến đường bộ cao tốc như Bắc Nam, các tuyến nối cá...
Tên đề i : Xây dựng 22 tuyến đường bộ cao tốc với chiều dài 5873km Việt Nam
giai đoạn 2020 và tầm nhìn sau 2020
1
Tên đề tài : Xây dựng 22 tuyến đường bộ cao tốc với chiều dài 5873km ở Việt Nam giai đoạn 2020 và tầm nhìn sau 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tên đề tài : Xây dựng 22 tuyến đường bộ cao tốc với chiều dài 5873km ở Việt Nam giai đoạn 2020 và tầm nhìn sau 2020 - Người đăng: duyluc94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tên đề tài : Xây dựng 22 tuyến đường bộ cao tốc với chiều dài 5873km ở Việt Nam giai đoạn 2020 và tầm nhìn sau 2020 9 10 890