Ktl-icon-tai-lieu

Tham luận : Đánh giá, nhận xét các giải pháp và tổ chức thi công cổ giếng đứng, thuộc dự án ĐTXD khai thác hầm mỏ lò than núi béo

Được đăng lên bởi Hoài Minh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẬP ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ 1-VINACOMIN

THAM LUẬN
NỘI DUNG : ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CÁC GIẢI PHÁP
VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG CỔ GIẾNG ĐỨNG THUỘC DỰ
ÁN ĐTXD KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ THAN NÚI BÉO

Quảng Ninh tháng 05/ 2013

GIỚI THIỆU
•

•

Năm 2012 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1- vinacomin đã triển khai thi công
cổ giếng và độ mở công nghệ của cặp giếng đứng Núi Béo. Kết quả đã đào
được 114,2 mét giếng đứng ( giếng chính đào được 57,2 mét; giếng phụ đào
được 57,0 mét). Thời gian thi công từ 3/2/2012 đến 30/8/2012.
Công nghệ thi công: khoan lỗ mìn bằng máy khoan cầm tay IIP 63B, chiều
sâu lỗ khoan 2,4-2,5m, sử dụng thuốc nổ P113, nổ vi sai toàn tiết diện; chiều
sâu tiến gương sau một chu kỳ là 2,15m, xúc đất đá bằng máy xúc chạy
điezen mã hiệu PU38-2E có dung tích gàu 0.15m3 vào thùng tròn TZ3 dung
tích 3m3; sử dụng cẩu bánh xích 65tấn để cẩu thùng tròn TZ3 lên mặt bằng
và đổ lên xe ôtô; chống cố định bằng bêtông, sử dụng khuôn ván cốp pha
trượt theo thành lò. Vận chuyển bêtông bằng đường ống chạy dọc theo thành
lò. Tốc độ tối đa đã đạt được cho 1 gương là 21m/tháng ở giếng chính (tháng
7/2012). Chất lượng thi công: đảm bảo chất lượng, các yêu cầu kỹ thuật và
mỹ quan.

C¸c vÊn ®Ò KỸ THUẬT ®Æt ra
•

•

•

•

•

1. Khi xuống sâu quá 20m, thùng tròn sẽ bị lắc và va vào thành giếng.
Theo quy chuẩn khi xuống quá 20m phải có hệ thống định vị chống lắc,
vậy phải dùng giải pháp nào? Sử dụng phương tiện cẩu nào để kéo thùng
lên? Độ sâu tối đa có thể thi công được là bao nhiêu mét?
2. Sử dụng máy xúc nào để xúc đất đá? Vận chuyển máy xúc xuống
gương? Nếu sử dụng máy xúc chạy điezen thì kiểm soát hàm lượng khí
này ra sao?
3. Công tác khoan nổ mìn ngay sau khi đổ bêtông liệu có ảnh hưởng đến
chất lượng bêtông? Giải pháp nào để giảm thiểu ảnh hưởng của nổ mìn
đến cốp pha và vỏ chống?
4. Cốp pha phải chế tạo ra sao để tự co và trượt xuống sát gương để đổ
bêtông? Để tạo liên kết giữa hai mô đun bêtông và giảm sự thẩm thấu nước
thì mối nối phải có kết cấu ra sao?
5. Giải pháp đi lại cho công nhân khi thi công đến độ sâu gần 60m? Giải
pháp che chắn trên mặt giếng?

Gi¶I ph¸p
•

Với sự tìm tòi, học hỏi ở các đối tác cũng như vận dụng linh
hoạt, các cán bộ và Lãnh đạo công ty đã tìm ra các câu trả lời
để vận dụng thi công vào công trình. Các giải pháp cụ thể…

1.ĐỊNH VỊ THÙNG TRỤC
•

•

Làm hệ thống định vị thùng tròn bằng dây cáp  2...

 !
"
#"$%&
'(')("#
*+&
,-./01/2324/056785 9
Tham luận : Đánh giá, nhận xét các giải pháp và tổ chức thi công cổ giếng đứng, thuộc dự án ĐTXD khai thác hầm mỏ lò than núi béo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tham luận : Đánh giá, nhận xét các giải pháp và tổ chức thi công cổ giếng đứng, thuộc dự án ĐTXD khai thác hầm mỏ lò than núi béo - Người đăng: Hoài Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tham luận : Đánh giá, nhận xét các giải pháp và tổ chức thi công cổ giếng đứng, thuộc dự án ĐTXD khai thác hầm mỏ lò than núi béo 9 10 656