Ktl-icon-tai-lieu

Thành phần khoáng hoá của Clinler trong xi măng

Được đăng lên bởi kientran1110
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BàiTiểuLuận:

THÀNH PHẦN KHOÁNG HÓA CLINKER TRONG XIMĂNG
Sinhviênthựchiện:LăngVănthuận.
Lớp:cửnhânhóak7.

Thànhphầnkhoángchínhtrongclinkerximăng

Alit ( C3S )

Belit( C2S )

Chấttrunggian

Cáckhoángchứakiềm

Mộtsốkhoángkhác

1.Alit: ( C3S )

-

Làkhoángsilicatquantrọng,chiếm45% - 60%trongclinker.

-

Bềntrongkhoảngtừ12000C – 19000C,dưới12000C
alitbịphânhủythànhC2S,chảylỏngở 19000C.

-

Côngthứchóa3CaO.SiO2,vàmộtlượngnhỏcácoxitnhưMgO, Al2O3, …2 –
4%

Alit tạo cho xi măng cường độ cao, tốc độ đóng rắn nhanh

2.Belit: ( C2S )

-

Chiếmtừ(20 – 30)%hàmlượngclinker
Côngthứchóa: 2CaO.SiO2vàlượngnhỏtừ

( 1 – 3)%cácoxitnhưAl2O3,Fe2O3,...

-

Belitcó4dạngthùhình:α,α’,β, ɣ.Độ bền và khả năng kết dính giảm dần từαđếnɣ.
Belitđóngrắntươngđốichậm,cườngđộtăngdần,tỏaítnhiệt,bềntrongmôitrườngnước.

3.Chấttrunggian:

- là chất nằm giữa tinh thể alit và belit gồm có: Celit, Aluminat canxi, thủy tinh clinker.

a.

Celit:alumopheritcanxi

-Chiếmkhoảng10 – 18%,
-Côngthứchóa: 4CaO.Al2O3Fe2O3
-Celitđóngrắntươngđốichậm,cườngđộthấp,nhưngbềntrongnướcvàmôitrườngsunphat.

b.Aluminatcanxi: C3A

-

Chiếmkhoảng5 – 15%
Côngthứchóa: 3CaO.Al2O3,ngoàiracònmộtsốoxitkhác.
C3Ađóngrắnnhanh,kémbềntrongnướcvànướckhoáng.

c.Thủytinhclinker:
-tạothànhtrongquátrìnhlàmlạnh
-Hàmlượng5 – 10%,phụthuộcvàotốcđộlàmlạnh

-

Thànhphần:chủyếulàAl2O3, Fe2O3vàmộtlượngnhỏcácoxitkhácnhưCaO,MgO,…
lượngSiO2chỉchiếm7%.

4.Cáckhoángchứakiềm

-

Côngthứchóa: K2O.23CaO.12SiO2(gốcC2S )vàNa2O.8CaO.3Al2O3(gốcC3A )
Sựhìnhthànhcáckhoángchứakiềmnàykhôngcólợivìlàmtốcđộđóngrắnkhôngổnđịnh,làmg
iảmhàmlượngsilicattrongcáckhoáng.

5.Mộtsốkhoángkhác:

-

Oxitcanxitựdohàmlượngchophép0,5 – 1%
Oxitmagietựdohàmlượnglớn hơn 3%
C2S.CaSO4, 3CA.CaO4…
Nhữngkhoángtrênnếuhàmlượngquánhiềusẽảnhhưởngđếnchấtlượngsảnphẩm.

...
BàiTiểuLuận:
THÀNH PHẦN KHOÁNG HÓA CLINKER TRONG XIMĂNG
Sinhviênthựchiện:LăngVănthuận.
Lớp:cửnhânhóak7.
Thành phần khoáng hoá của Clinler trong xi măng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thành phần khoáng hoá của Clinler trong xi măng - Người đăng: kientran1110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thành phần khoáng hoá của Clinler trong xi măng 9 10 931