Ktl-icon-tai-lieu

THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

Được đăng lên bởi NT Hạ Vy
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chươn
g
1

NGUYÊN TỬ

VÀO KHOẢNG NĂM 440 TRƯỚC CÔNG
NGUYÊN, NHÀ TRIẾT HỌC ĐÊ-MÔ-RIT CHO
RẰNG NGUYÊN TỬ HẠT KHÔNG THỂ CHIA
ĐƯỢC NỮA.

Mãi đến giữa thế kỷ thứ XIX thì mọi người vẫn cho rằng
các chất đều được cấu tạo bởi hạt không thể bị phân chia
là nguyên tử

LIỆU ĐIỀU NÀY CÓ ĐÚNG KHÔNG

I – THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ
1. Electron
a) Sự tìm ra electron

Thí nghiệm tìm ra hạt electron của Tôm-Xơn

Tia âm cực là chùm hạt vật chất và chuyển
động với vận tốc rất lớn

+

-

TIA ÂM CỰC BỊ LỆCH BỞI ĐIỆN TRƯỜNG

Thí nghiệm tìm ra hạt electron của Tôm-Xơn

Thí nghiệm tìm ra hạt electron của Tôm-Xơn

-

+

+
Tia âm cực là chùm hạt mang điện tích âm

3

I – THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ
1. Electron
a) Sự tìm ra electron
Năm 1897, nhà bác học người Anh Tôm-xơn nghiên cứu tia âm cực có
đặc điểm sau:
- Là chùm hạt vật chất và chuyển động với vận tốc rất lớn
- Là chùm hạt mang điện tích âm
* Kết luận: chùm hạt tia âm cực là các electron, kí hiệu là e
b) Khối lượng và điện tích của electron
Bằng thực nghiệm, electron có:
- Khối lượng: 9,1.10-31 kg
- Điện tích:
Quy ước: 1-

q e = -1,6.10

-19

(culông) = -e0 (e0: điện tích đơn vị)
C

2. SỰ TÌM RA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Lá vàng mỏng

Một số hạt bị lệch
hướng ban đầu

Rađi chứa trong hộp
chỉ phóng ra tia α

Đa số hạt xuyên
thẳng qua lá vàng

Rất ít hạt bị bật
lại phía sau
Màn huỳnh quang

Mô hình thí nghiệm khám phá ra hạt nhân nguyên tử
BH-Sơ đồ 2

Thí nghiệm tìm ra hạt nhân nguyên tử

2. SỰ TÌM RA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
* Năm 1911, nhà vật lí người Anh Rutherford và các cộng sự cho các
hạt  bắn phá một lá vàng mỏng.
* Từ đó nhận thấy nguyên tử có đặc điểm:
- Cấu tạo rỗng
- Chứa phần mang điện tích dương, được gọi là hạt nhân
- Kích thước của hạt nhân rất nhỏ so với kích thước của nguyên tử
* Kết luận:
- Nguyên tử cấu tạo gồm hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử (chứa các
electron).
- Do nguyên tử trung hòa về điện nên số đơn vị điện tích dương của
hạt nhân bằng đúng số electron quay xung quanh hạt nhân.
- Khối lượng nguyên tử  khối lượng hạt nhân.

3. CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN NGUYÊN
TỬa) Sự tìm ra hạt proton
Năm 1918, hạt proton được tìm ra có:
- Khối lượng: mp = 1,6726.10-27 kg
- Điện tích: qp = + 1,6.10-19 C = e0
Hạt proton là một thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên
tử
Quy ước: 1+

b) Sự tìm ra hạt nơtron
Năm 1932, Chadwick tìm ra hạt nơtron có:
- Khối lượng: mn  mp = 1,6748.10-27 kg
- Điện tích: qn = 0
Nơtron cũng là một thành phần cấu tạo của hạt nhân
nguyên tử

c) Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử
- Hạt nhân nguyê...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ - Người đăng: NT Hạ Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 9 10 20