Ktl-icon-tai-lieu

THÉP THẤM CACBON

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯƠNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHI

…………..o0o…………..

Chủ đề:
THÉP THẤM CACBON

• GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
• NHÓM: 5
1. PHAN THANH PHONG NHÃ 21002208
2. NGUYỄN KÌ NAM
3. NGÔ XUÂN NGHIÊM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 23/04/2012

MỤC LỤC:
1. Khái niệm về thép cácbon.
2. Thành phần hóa học trong thép cacbon.

1
Nhóm 5: Thép thấm cacbon

3.
4.
5.
6.

Tổ chức tế vi.
Cơ tính chung của thép cacbon.
Một số phương pháp thấm cacbon.
Các nhóm thép, Mác thép và công dụng của chúng.

2
Nhóm 5: Thép thấm cacbon

1)Định Nghĩa:

- Thép thấm cacbon là loại thép dùng để chế tạo các chi tiết với yêu cầu trong lõi
dẻo, dai, còn bề mặt có độ cứng cao, chịu mài mòn ( bánh răng, chốt, xích, trục quay,
đĩa ma sát…)

a)
hình 1.1: a) xich được làm từ thép thấm cacbon
b)bánh răng được làm từ thép thấm cacbon

b)

2) Đặc điểm về thành phần hóa học:

- Thành phần cacbon: để bảo đảm lõi chi tiết có độ dai va đập cao, thép có hàm
lượng cacbon nằm trong giới hạn 0.1-0.25% (đôi khi đến 0.30%)
- Các nguyên tố hợp kim: đối với thép thấm cacbon, các nguyên tố hợp kim, ngoài
khả năng tăng độ thấm tôi, còn có tác dụng thúc đẩy quá trình thấm cacbon vào thép
và không làm hạt lớn, thường là các nguyên tố tạo cacbit: Cr, Ni, Mn, Mo,…
 Chú ý:
•

không dùng thép chỉ hợp kim hóa bằng Mn vì nó làm lớn hạt.

•

Đặc biệt, nguyên tố Ni ngoài tác dụng tăng độ thấm tôi còn tác dụng giữ hạt
nhỏ, làm tăng độ dai va đập.

•

Các nguyên tố Si, Co thường không được đưa vào thép thấm cacbon vì chúng
ngăn cản cacbon thấm vào thép

3) Tổ chức tế vi
- Sau khi thấm cacbon, hàm lượng cacbon ở bề mặt khoảng 0.80 – 1.0% là phù hợp
nhất. Còn trong lõi nhỏ mịn, không có pherit tự do.
3
Nhóm 5: Thép thấm cacbon

- Tổ chức tế vi nhận được sau khi thấm tính từ bề mặt vào khi làm nguội chậm là:
P + XeII ; P ; P+F (như hình 3.1)

Hình 3.1: sơ đồ biểu diễn sự thay đổi
Thành phần cacbon trên bề mặt.

Hình 3.2: tổ chức tế vi lớp thấm cacbon

4) Đặc điểm về cơ tính

- So với thép cacbon để thấm cacbon, thép hợp kim để thấm cacbon có độ thấm tôi
lớn hơn nên độ bền lõi cao hơn, ít biến dạng khi tôi, chế tạo được chi tiết lớn hơn,
có thể thấm ở nhiệt độ cao hơn( để giảm thời gian thấm). Sau nhiệt luyện, tính
chống mài mòn của thép hợp kim cao hơn do tạo cacbit ổn định với độ phân tán cao.
- Cơ tính của thép thấm cacbon sau khi thấm cacbon, tôi và ram thấp như sau:
4
Nhóm 5: Thép thấm cacbon

• Độ cứng bề mặt

: 59-63 HRC

Lõi : 30-42 HRC
• Độ bền kéo

: 600-1200 MPa

• Độ dai va đập

: 700-...
TR NG Đ I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ
TR NG Đ I H C BÁCH KHOAƯƠ
KHOA C KHIƠ
…………..o0o…………..
Ch đ :
THÉP TH M CACBON
GI NG VIÊN H NG D N: ƯỚ
NHÓM: 5
1. PHAN THANH PHONG NHÃ 21002208
2. NGUY N KÌ NAM
3.NGÔ XUÂN NGHIÊM
THÀNH PH H CHÍ MINH 23/04/2012
M C L C:
1. Khái ni m v thép cácbon .
2. Thành ph n hóa h c trong thép cacbon.
1
Nhóm 5: Thép th m cacbon
THÉP THẤM CACBON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÉP THẤM CACBON - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THÉP THẤM CACBON 9 10 563