Ktl-icon-tai-lieu

thép thấm CN

Được đăng lên bởi 15144036
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mở đầu
Thấm C-N là quá trình bão hòa bề mặt thép đồng thời hai nguyên tố
C và N ở dạng nguyên tử (Cnt và Nnt) làm tăng độ cứng, khả năng
chống mài mòn cho bề mặt chi tiết, trong khi lõi vén giữ được độ dai,
có khả năng chịu uốn, xoắn, chịu mỏi.
Thép sử dụng để thấm thường có hàm lượng cacbon thấp (nhỏ hơn
0,3 %) và một số nguyên tố hợp kim có khả năng tạo cacbit và nitơrit
như crôm, mangan, môlipđen,…
Quá trình thấm được thực hiện bằng cách đặt chi tiết trong môi
trường có hàm lượng cacbon và nitơ nguyên tử cao hơn nhiều so với
hàm lượngcác nguyên tố đó trong thép. Cacbon và nitơ khuếch tán
vào bề mặt théprồi tiếp tục khuếch tán sâu vào bên trong, kết hợp với
sắt và các nguyên tố hợp kim, tạo nên các hợp chất có độ cứng cao.
Độ cứng giảm dần từ ngoài vào lõi.
Chất lượng lớp thấm không chỉ phụ thuộc vào hàm lượng các
nguyên tố thấm mà còn phụ thuộc vào sự phân bố các nguyên tố đó
trong lớp thấm:
- Chất lượng lớp thấm sẽ cao hơn nếu hàm lượng các nguyên tố C,
N giảm từ ngoài vào trong một cách điều hoà, không thay đổi đột
ngột. Nếu nồng độ chất thấm giảm đột ngột, cơ tính lớp thấm giảm
đột ngột, có thể dẫn đến bóc, vỡ lớp thấm.
-Xác định giá trị độ cứng theo chiều sâu lớp thấm là xác định gián
tiếp sự sự phân bố và cũng là sự khuếch tán của cacbon và nitơ để
tạo nên lớp thấm. Để đạt được điều đó cần phải khống chế môi
trường thấm và đặc biệt là phải điều chỉnh được quá trình khuếch tán
của C và N.
Quá trình khuếch tán tuân theo định luật Fick II:

Trong đó: Cx là hàm lượng cacbon tại khoảng cách x trong lớp
thấm, Co là hàm lượng cacbon ban đầu trong thép, Cs là hàm lượng
cacbon trên bề mặt thép, x là chiều dày lớp thấm, D là hệ số khuếch
tán phụ thuộc vào bản chất của nguyên tố thấm, nhiệt độ và vào môi
trường khuếch tán.
Tại nhiệt độ thấm thép có tổ chức austenit (γ). Biểu thức của định
luật Fick II cũng cho thấy sự phụ thuộc của quá trình thấm vào môi
trường thấm.
-Trong biểu thức của định luật Fick IIThấy rõ là ở nhiệt độ thấm xác
định, với một loại thép xác định (Co = constant), chiều dày lớp thấm
(x) và thời gian thấm (t) phụ thuộc cào Cs.Trong điều kiện cân bằng,
Cs có giá trị bằng hàm lượng các nguyên tố thấm của môi trường
tiếp xúc với chi tiết (Cp).
Do có sự chênh lệch giữa Cs và Co, cácbon và nitơ khuếch tán dần
vào phía trong, sự chênh lệch đó chính là động lực của quá trình
khuếch tán. Chất lượng lớp thấm phụ thuộc vào hàm lượng cácbon
trên bề mặt và vào sự khuếch tán của chúng trên lớp thấm.
Cơ tính của lớp thấm tốt nhất khi tổng hàm lượng cacb...
Mở đầu
Thấm C-N là quá trình bão hòa bề mặt thép đồng thời hai nguyên tố
C và N ở dạng nguyên tử (Cnt và Nnt) làm tăng độ cứng, khả năng
chống mài mòn cho bề mặt chi tiết, trong khi lõi vén giữ được độ dai,
có khả năng chịu uốn, xoắn, chịu mỏi.
Thép sử dụng để thấm thường có hàm lượng cacbon thấp (nhỏ hơn
0,3 %) và một số nguyên tố hợp kim có khả năng tạo cacbit và nitơrit
như crôm, mangan, môlipđen,
Quá trình thấm được thực hiện bằng cách đặt chi tiết trong môi
trường có hàm lượng cacbon và nitơ nguyên tử cao hơn nhiều so với
hàm lượngcác nguyên tố đó trong thép. Cacbon và nitơ khuếch tán
vào bề mặt théprồi tiếp tục khuếch tán sâu vào bên trong, kết hợp với
sắt và các nguyên tố hợp kim, tạo nên các hợp chất có độ cứng cao.
Độ cứng giảm dần từ ngoài vào lõi.
Chất lượng lớp thấm không chỉ phụ thuộc vào hàm lượng các
nguyên tố thấm mà còn phụ thuộc vào sự phân bố các nguyên tố đó
trong lớp thấm:
- Chất lượng lớp thấm sẽ cao hơn nếu hàm lượng các nguyên tố C,
N giảm từ ngoài vào trong một cách điều hoà, không thay đổi đột
ngột. Nếu nồng độ chất thấm giảm đột ngột, cơ tính lớp thấm giảm
đột ngột, có thể dẫn đến bóc, vỡ lớp thấm.
-Xác định giá trị độ cứng theo chiều sâu lớp thấm là xác định gián
tiếp sự sự phân bố và cũng là sự khuếch tán của cacbon và nitơ để
tạo nên lớp thấm. Để đạt được điều đó cần phải khống chế môi
trường thấm và đặc biệt là phải điều chỉnh được quá trình khuếch tán
của C và N.
Quá trình khuếch tán tuân theo định luật Fick II:
thép thấm CN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thép thấm CN - Người đăng: 15144036
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
thép thấm CN 9 10 770