Ktl-icon-tai-lieu

thi công cầu

Được đăng lên bởi minhthao94
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2781 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương I:
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.Giới thiệu chung công trình:
1.1.1.Vị trí công trình:
Vị trí xây dựng :cầu Nà Phạ tại lý trình 14+944.01m thuộc tuyến đường Lộc YênThanh Lòa- Cao Lộc- Lạng Sơn, đoạn từ Km12+578m – km17+410m
1.1.2.Hệ thống quy trình quy phạm:
- Quy định khoan thăm dò địa chất 22TCN259-2000.
- Quy định đo vẽ địa hình 96/TCN43-900.
-Tính toán dòng chảy lũ 22TCN-220-95.
-Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường , quảng trường đô thị TCXD 1041983
-Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN211-93
-Tham khảo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-01
- Tham khảo tiêu chuẩn thiết kế đường 22TCN273-01
-Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tong nhựa- yêu cầu kỹ
thuật 22TCN249-98
-Công tác đất- thi công và nghiệm thu TCVN 4447-87
-Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô
22TCN251-98
1.1.3.Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:
-Quy mô công trình: cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT
- Tiêu chuẩn kỹ thuật:
+ Tiêu chuẩn thiết kế: 22 TCN 272 – 05
+ Tải trọng thiết kế: HL93
+ Khổ cầu: B= 6+2x0.45m= 6.9m không lề bộ hành
+Cầu gồm 1 nhịp Ln= 18m
+Mố chữ U bằng BTCT
+ Dầm chủ được thiết kế trên cơ sở tham khảo định hình 77-04X của viện
thiết kế
-Tần suất tính toán P = 1%
- Cầu bố trí hệ thống chiếu sáng theo tuyến.

GVHD: Th.s. Ma Thế Cường

1

SVTH: Nguyễn Khắc Minh

Chương I:
1.1.4. Đặc điểm địa hình:
- Khu vực dự kiến xây dựng cầu là khu vực chuyển tiếp từ vùng đất thấp lên vùng
đồi. Nhìn chung địa hình địa hình khu vực xây dựng công trình tương đối bằng phẳng.
xung quanh chủ yếu là ruộng vườn.
-Việc vận chuyển vật tư, thiết bị thi công tới công trình có thể thực hiện bằng đừng
bộ kết hợp với đường sông.
1.1.5. Đặc điểm khí tượng thủy văn:
1-Khí tượng:
- Lạng Sơn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm chia thành 2 mùa
rõ rệt, mùa mưa và mùa khô, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng
12 đến tháng 4 năm sau.
- Nhiệt độ: Trung bình dao động từ 23,9o – 30oC, trung bình năm là 27oC
- Độ ẩm: Trung bình năm 83,3%, cực đại có thể lên tới 76-87%, mùa mưa độ ẩm
thường cao hơn mùa khô từ 10-20%.
- Nắng: Số giờ nắng trung bình 6.7 giờ/ngày, cao nhất 12.2 giờ /ngày
- Mưa: Lượng mưa trung bình 3038mm
- Lượng bốc hơi: Trung bình năm là 1370mm
- Gió: Chịu ảnh hưởng của 2 luồng gió chính là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây
Nam
- Bão: Ít ảnh hưởng của bão
2.Thủy văn:
- Thủy văn Cầu Nà Phạ chủ yếu phụ thuộc vào lượng mưa phân bố trên lưu vực,
theo kết quả thu thập, khảo sát thủy văn.
+ Lưa lư...
Chương I:
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.Giới thiệu chung công trình:
1.1.1.Vị trí công trình:
Vị trí xây dựng :cầu Phạ tại trình 14+944.01m thuộc tuyến đường Lộc Yên-
Thanh Lòa- Cao Lộc- Lạng Sơn, đoạn từ Km12+578m – km17+410m
1.1.2.Hệ thống quy trình quy phạm:
- Quy định khoan thăm dò địa chất 22TCN259-2000.
- Quy định đo vẽ địa hình 96/TCN43-900.
-Tính toán dòng chảy lũ 22TCN-220-95.
-Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường , quảng trưng đô thị TCXD 104-
1983
-Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN211-93
-Tham khảo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-01
- Tham khảo tiêu chuẩn thiết kế đường 22TCN273-01
-Quy trìnhng nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tong nhựa- yêu cầu k
thuật 22TCN249-98
-Công tác đất- thi công và nghiệm thu TCVN 4447-87
-Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô
22TCN251-98
1.1.3.Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:
-Quy mô công trình: cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT
- Tiêu chuẩn kỹ thuật:
+ Tiêu chuẩn thiết kế: 22 TCN 272 – 05
+ Tải trọng thiết kế: HL93
+ Khổ cầu: B= 6+2x0.45m= 6.9m không lề bộ hành
+Cầu gồm 1 nhịp Ln= 18m
+Mố chữ U bằng BTCT
+ Dầm chủ được thiết kế trên sở tham khảo định hình 77-04X của viện
thiết kế
-Tần suất tính toán P = 1%
- Cầu bố trí hệ thống chiếu sáng theo tuyến.
GVHD: Th.s. Ma Thế Cường SVTH: Nguyễn Khắc Minh
1
thi công cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi công cầu - Người đăng: minhthao94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
thi công cầu 9 10 908