Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm

Được đăng lên bởi xaudung1994
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
N
g
u
y
ê
n
l
ý
l
à
m
v
i
ệ
c
v
à
c
á
c
h
t
h
í
n
g
h
i
ệ
m

d
u
n
g
d
ị
c
h
B
e
n
t
o
n
i
t
e
I. Sơ đồ nguyên lý làm việc của dung dịch Bentonite qua hình ảnh sau:
- Ap lực thủy
tĩnh
- Hạt
bentonite
- Vỏ bùn bentonite kết nối các hạt
đất
- Hạt
đất
Thành phần dung dịch bentonite: nước, bột sét, CMC và tác nhân phân tán khác.
Dung dịch khoan có thể là nước thường tại nơi mà địa tầng là đất dính như: đất sét, á sét, đất thịt, hoặc
gơ-nai phong hoá, đá v.v..
II. Tác dụng của dung dịch giữ thành - bentonite:
- Tạo áp lực lớn hơn áp lực ngang của đất và nước bên ngoài để chống sạt lở thành.
- Giữ cho mùn khoan không lắng đọng dưới đáy hố khoan.
- Đưa mùn khoan ra ngoài.
Chất lượng dung dịch bentonite được kiểm tra thường xuyên cho từng cọc và tuân theo giới hạn cho
phép theo bảng sau. Dung dịch có thể tái sử dụng trong thời gian thi công công trình nếu đảm bảo được
các chỉ tiêu thích hợp, nhưng không quá 6 tháng.
III. Chỉ tiêu tính năng ban đầu của dung dịch bentonite (TCXDVN 326:2004)
Tên chỉ tiêu
Chỉ tiêu tính năng
Phương pháp kiểm tra
1. Khối lượng riêng1.05 - 1.15g/cm3
Tỷ trọng kế hoặc Bomêkế
2. Độ nhớt
18 ¸ 45giây
Phễu 500/700cc
3. Hàm lượng cát < 6%
4. Tỷ lệ chất keo > 95%
Đong cốc

5. Lượng mất nước < 30ml/30phút
Dụng cụ đo lượng mất nước
6. Độ dày áo sét
1- 3mm/30phút
Dụng cụ đo lượng mất nước
1phút: 20 - 30mg/cm2
7. Lực cắt tĩnh
Lực kế cắt tĩnh
10 phút 50 - 100mg/cm2
8. Tính ổn định
< 0.03g/cm2
9. Độ pH
7- 9
Giấy thử pH
Các thông số trên là quy định nhưng không có tính bắt buộc, vì tại mỗi khu vực khác nhau với địa tầng
khác nhau thì có thể điều chỉnh một số thông số cho phù hợp. Làm được điều đó đòi hỏi phải có
Chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thường thì họ là chính các nhà thầu thi công cọc,
tường vây như Long Giang, Bachy-Soletanche VN (BSV), Delta, Jikon...
IV. Ý nghĩa và thao tác kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của dung dịch bentonite
1.Tỷ trọng của dung dịch bentonite:
Tạo áp lực lớn hơn áp lực ngang của đất và nước bên ngoài để chống sạt lở thành. Giá trị > dung trọng
nước ngầm tại vị trí thi công, nhưng không quá lớn sẽ gây khó khăn cho công tắc đổ bê tông theo
phương pháp vữa dâng.
Các dụng cụ thí nghiệm:
- Hộp
cân
- Quả
cân
- Thang
đo
- Bầu chứa
betonite
- Nắp
đậy
Các bước thực hiện:
1. Rót dung dịch bentonite vào vừa đầy bầu chứa
2. Đậy nắp nhẹ nhàng để bentonite tràn ra
3. Đặt cân vào vị trí thiết kế trong hộp
4. Điều chỉnh quả cân trên thang đo cho đến khi cân thăng bằng nằm ngang
5. Đọc chỉ số đo và ghi sổ
2. Đo độ nhớt - ...
N
g
u
y
ê
n
l
ý
l
à
m
v
i
c
v
à
c
á
c
h
t
h
í
n
g
h
i
m
Thí nghiệm - Trang 2
Thí nghiệm - Người đăng: xaudung1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thí nghiệm 9 10 319